nieuws

Omkatten leaseauto’s moeilijker

Archief

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en het Verbond van Verzekeraars hebben de handen ineen geslagen om diefstal van en fraude met leasevoertuigen terug te dringen.

Voortaan mogen ook leasevoertuigen die total loss zijn verklaard alleen worden verhandeld of gedemonteerd bij door de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) erkende handelaren of demontagebedrijven. De nieuwe regeling haakt aan bij Bedrijfsregeling 16 van het Verbond, waarin wordt beschreven hoe een totallossvoertuig moet worden verhandeld of gedemonteerd. Omdat leasevoertuigen doorgaans jonge voertuigen zijn, vormen ze in geval van total loss vaak een dankbaar object voor het criminele circuit, met name als het gaat om omkatten.

Reageer op dit artikel