nieuws

Ombudsman Zorg weer direct bereikbaar

Archief

De Ombudsman Zorgverzekeringen, die jarenlang uitsluitend bereikbaar was via het Klachteninstituut Verzekeringen, is weer direct bereikbaar. Er is ook een website gelanceerd.

De Ombudsman Zorgverzekeringen werd in 1996 in het leven geroepen om als voorportaal te dienen bij de diverse klachten. De Ombudsman doet in beginsel geen uitspraken, maar heeft een bemiddelende rol en sluist de klachten zo nodig door naar bijvoorbeeld de Beroepscommissie WTZ (standaardpakketpolissen) en de zorgkantoren (AWBZ). Net als voor andere klachteninstituten fungeerde het Klachteninstituut Verzekeringen, dat is gevestigd in Den Haag bij het Verbond van Verzekeraars, als voorportaal. Klagers werden via het Klachteninstituut doorverwezen naar de Ombudsman Zorgverzekeringen, die is gevestigd in Zeist bij Zorgverzekeraars Nederland.
Sinds begin september is de Ombudsman voor klagers weer direct bereikbaar. Ombudsman-secretaris Gerard de Groot zegt desgevraagd dat met de loskoppeling niet vooruit wordt gelopen op de invoering van de basisverzekering. “Het is gewoon praktischer en duidelijker.”.
Het postadres van de Ombudman Zorgverzekeringen is: Postbus 291, 3700 AG Zeist. De telefoon- en faxnummers zijn: 030-698.83.60 en 030-698.82.45. Ook heeft de Ombudsman nu een eigen website: www.ombudsmanzorgverzekeringen.nl.

Reageer op dit artikel