nieuws

Ombudsman Zorg: ‘Meer openheid verzekeraar bij non-acceptatie’

Archief

Lang niet alle zorgverzekeraars delen mee op welke medische gronden zij een verzekering niet accepteren. Dat zou in het belang van verzekerden wel moeten, vindt de Ombudsman Zorgverzekeringen.

Aspirantverzekerden die niet geaccepteerd worden voor een zorgverzekering, moeten de kans krijgen om volledig geïnformeerd te worden over de reden van de afwijzing, vindt mr. Elizabeth Schmitz die vorig jaar Til Gardeniers-Berentsen opvolgde als Ombudsman Zorgverzekeringen. “Een aantal zorgverzekeraars heeft, via het aanvraagformulier, voor de aspirant-verzekerde de mogelijkheid gecreëerd om aan te geven of hij – voorafgaand aan een eventuele afwijzing – hierover wil worden geïnformeerd.”, schrijft zij in het jaarverslag over 2000. In deze situatie kan de beoordeling open worden besproken, veelal met de medisch adviseur. Zo wordt bereikt dat de aanvraag nog kan worden ingetrokken, hetgeen een voordeel kan betekenen, indien elders een verzekering wordt aangevraagd. Een dergelijke openheid is er echter niet altijd. Zeker als de verzekeraar zijn afwijzing in algemene termen motiveert, kan dit de betrokkenen de indruk geven dat er geen, of onvoldoende rekening is gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden.
Splitsing
De Ombudsman heeft zich in vorige jaren uitgesproken tegen splitsing van collectiviteiten in één voor goede risico’s en één voor slechte risico’s. Om de belangen van verzekerden veilig te stellen bij het overgaan van de collectiviteit naar een andere verzekeraar, heeft Zorgverzekeraars Nederland vorig jaar een convenant gesloten met de Stichting van de Arbeid. “Op dat moment werd verwacht dat de klachten zouden afnemen”, schrijft de Ombudsman.”Niet kon worden vermoed dat juist het convenant aanleiding zou geven tot nieuwe klachten.” De pijn zit in artikel 1 van dit convenant. Uit dit artikel zouden sommige werkgevers opmaken dat een splitsing is geoorloofd.
Oplossen problemen
“Het is pijnlijk te constateren dat de klachten die in vorige jaarverslagen zijn behandeld, nu weer bijna onverkort zouden kunnen worden opgenomen”, schrijft de Ombudsman. “De vraag rijst derhalve welke actie zorgverzekeraars ondernemen om aan de gesignaleerde klachten tegemoet te komen, dan wel deze te voorkomen. Ik zou verzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, dan ook willen verzoeken het klachtenoverzicht uit de jaren 1996 tot en met 1999 kritisch te willen bekijken en mij mee te delen welke kwesties oplosbaar zijn en welke (nog) niet voor verbetering vatbaar zijn. Indien de zorgverzekeraars van mening zouden zijn dat er geen sprake meer is van een probleem, zou ik dit graag van hen vernemen.” Het is opmerkelijk dat de Ombudsman die in eerste instantie een bemiddelende rol vervult, bij die bemiddeling niet kan achterhalen welke klachten wel of niet kunnen worden opgelost.
In het klachtenlijstje van vorige jaren staat onder meer de verplichte overstap van 65-jarigen op een standaardpakketpolis. Daarover staat in het vorige jaarverslag, dat de Ombudsman het oordeel over dit hete hangijzer opschort, omdat het verlossende woord hierover moet komen van de rechter. Het betreft een door de Consumentenbond aangespannen procedure, waarin nog steeds geen vonnis is.
Ander belangrijk ‘oud zeer’: de positie van meeverzekerde ex-partners, het ‘opheffen’ van een product zonder daarvoor een goed alternatief te bieden, en de redactie van de slotvraag op het aanvraagformulier.

Reageer op dit artikel