nieuws

Ombudsman: ‘Verkoper heeft weinig kennis beleggingspolis’

Archief

Verkopers van beleggingsverzekeringen hebben vaak onvoldoende kennis van beleggingsverzekeringen en doen er ook weinig moeite voor die kennis te vergaren. Volgens de Ombudsman Verzekeringen leidt deze “onwetendheid en onkunde” in de praktijk tot veel “imperfecte verzekeringsovereenkomsten”.

Ombudsman Jan Wolter Wabeke deed deze uitspraken eerder deze maand bij een Haags Debat, georganiseerd door de Haagse Assurantie Club. Wabeke ging tijdens dat debat in discussie met Arno Dolders, directeur van levensverzekeraar Legal & General. De laatste vindt beleggingsverzekeringen juist een noodzaak voor het opbouwen van voldoende pensioenrechten. “Beleggen en verzekeren kunnen prima samengaan, mits gepaard gaand met deskundige advisering.”
In zijn pleidooi voor de unit-linked verzekering wees Dolders op het belang van het opstellen van een klantprofiel en het belang van nazorg aan klanten. Volgens Dolders is 90% tot 95% van de tussenpersonen professioneel met zijn adviesvak bezig, al moest hij wel erkennen dat nog lang niet alle tussenpersonen gebruik maken van een klantprofiel. “Wij bieden onze adviseurs al ruim een jaar lang de mogelijkheid om een klantprofiel op te stellen. Op 1 juli deed 70% van ons intermediair dat, maar 30% dus niet. Nou kunnen die met eigen profielen werken, zoals veel bankadviseurs doen, maar ik geloof niet dat ze dit allemaal doen.”
De gevolgen ziet Wabeke in zijn hoedanigheid als Ombudsman Verzekeringen. Hij krijgt jaarlijks tussen de vijf- en zevenduizend klachten op zijn bureau, waarvan grofweg 30% gegrond is. “Er worden producten aangeboden die absoluut niet passen bij de klant. Ik zie te vaak dat het niet goed is gegaan.”
Klantprofiel
Eén van de door de Haagse Assurantie Club geformuleerde stellingen was dat “de consument het risico van een beleggingsverzekering niet wíl zien”. Levensverzekeraar Dolders is het daarmee eens. “Ik krijg telefoontjes van tussenpersonen, die zeggen dat ze het zo vervelend vinden dat ze mensen met een defensief beleggingsprofiel een offerte moeten doen met 4,5% rendement. Ze willen op 8% offreren, want dan is namelijk veel minder premie nodig om – in de berekening vooraf – het beoogde kapitaal te halen.”
“Ik vind dit bedenkelijk en we werken hier ook niet aan mee, maar ik wijs erop dat deze wens wordt ingegeven door de klant. Die wil dat droomhuis kopen en zijn adviseur moet ervoor zorgen dat dit met haalbare maandlasten gerealiseerd kan worden. Dit is niet in het belang van de adviseur, hoor. Minder premie betekent namelijk minder provisie. Plus dat hij een groot risico loopt later aansprakelijk te worden gesteld voor het feit dat het werkelijk opgebouwde kapitaal veraf ligt van het ooit zo mooi berekende eindkapitaal.”
Dolders noemt het “ronduit schandalig” dat bij hypotheken met NHG-garantie nog altijd standaard wordt uitgegaan van een rendement van 8%.
Provisie
Volgens Wabeke is het juist de taak van adviseurs hier op de rem te trappen. “Verzekeraars ventileren maar wat graag gevoelens van zekerheid en een rijk pensioen. De tussenpersoon krijgt geld om de consument te adviseren en dat betekent dat hij terughoudend moet zijn.”
Wim Koster, eigenaar van Koster Verzekeringen inAlphen aan den Rijn en één van de ruim vijftig toehoorders bij het Haags Debat, vond dat wat al te naïef gesteld. “Dan gaat die klant toch naar één van de grootbanken. Die gaan veel verder en leveren wel een offerte die de klant bevalt en zo word ik afgetroefd. En u zult toch begrijpen dat de schoorsteen ook bij ons moet blijven branden.”
Wabeke: “Ik heb het al vaker gezegd en herhaal het nog maar eens: u bent een adviseur en zou u ook als zodanig moeten laten belonen: uurtarief in plaats van provisie dus”, aldus de Ombudsman.
Bijsluiter
Interessant was ten slotte de uitkomst van de zaalraadpleging over de vraag of “de financiële bijsluiter, met daarin het maatmensprincipe, per definitie onjuist, misleidend en onbegrijpelijk is”. Tweederde van de zaal vond van wel. Dolders: “Ik voorspel dat de bijsluiter een zachte dood sterft. Dat is jammer, want in potentie is het een goed document.”
Assurantie Club met Arno Dolders van Legal & General over de voors en tegens van beleggingsverzekeringen.

Reageer op dit artikel