nieuws

Ombudsman tikt CVZ op de vingers

Archief

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) op de vingers getikt. De uitvoering van de nieuwe zorgverzekeringswet voor Nederlanders die in het buitenland wonen is slecht uitgevoerd.

Een grote groep van voornamelijk gepensioneerde Nederlanders heeft door toedoen van CVZ lang in onzekerheid gezeten over hun zorgverzekering. Voor hen was onduidelijk of en door wie hun medische kosten zouden worden vergoed. Dat stelt de Nationale Ombudsman na onderzoek.
Nederlanders die in het buitenland wonen en zich voor ziektekosten willen verzekeren, moeten zich volgens de nieuwe zorgverzekeringswet inschrijven bij het ziekenfonds van het land waar zij wonen. Daarvoor hebben zij van CVZ een speciaal Europees formulier nodig, het E121-formulier. Zonder dit formulier kan niemand zich verzekeren. Naar nu blijkt hebben veel mensen dit formulier niet ontvangen. “Het CVZ had niet precies in beeld op welke groep mensen de wet betrekking had en ging uit van 50.000 mensen. Uiteindelijk bleken dat er 90.000 te zijn. De informatie voor verzekerden in het buitenland schoot te kort en het ging organisatorisch mis: mailings bevatten tegenstrijdige informatie; het CVZ was telefonisch nauwelijks bereikbaar; ingestuurde formulieren konden niet snel genoeg worden verwerkt en de heffing en de inning van de verschuldigde bijdragen was niet georganiseerd”, aldus de Nationale Ombudsman.
KADER
Rekenfout
Het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) betalen ieder een deel van het bedrag (_ 250 mln) dat te veel is uitbetaald aan de zorgverzekeraars door een rekenfout van het CVZ. Dat is de uitkomst van het gehouden overleg. “Het verschil tussen geraamd en uitbetaalde bedrag, wordt verdeeld. Het heeft geen gevolgen voor de premiestelling”, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Reageer op dit artikel