nieuws

Ombudsman Schade verontrust over schemerig handelen gevolmachtigden

Archief

De Ombudsman Schade prof. dr. Joop van Londen maakt zich zorgen over het achterhouden van informatie door volmachtbedrijven. Aanleiding hiervoor is het grote aantal klachten dat de ombudsman bereikte over het conflict tussen GS Verzekeringen en AGF/De Schelde.

Van Londen constateert in zijn jaarverslag over 1997 dat het blijkbaar “binnen het wettelijk systeem van toezicht mogelijk is geweest dat verzekerden ongewild in een door hen ondoorzichtige en ongewisse situatie zijn gekomen”. De door de ombudsman bedoelde verzekerden waren de dupe van een conflict tussen de Belgische verzekeraar AGF/De Schelde en het Nijmeegse volmachtbedrijf GS.
Intrekken volmacht
Nadat AGF afgelopen september plotsklaps besloot de volmacht aan GS in te trekken, kwam er een aantal problemen bovendrijven, zoals polisbescheiden die niet verstrekt werden, premienota’s die niet werden aangeboden en het verzuimen van aanmelding bij de RDW zodat verzekerden boetes kregen opgelegd. Beide partijen beschuldigden elkaar vervolgens over en weer van het veroorzaken van deze problemen. Volgens Van Londen werden de bij hem aangemelde problemen met veel inspanningen stuk voor stuk met de wettelijke vertegenwoordiger van de verzekeraar tot een zo goed mogelijk einde gebracht.
Uit de contacten met verontruste polishouders maakte de ombudsman op dat het hen niet duidelijk was met wie zij nou precies een verzekeringscontract hadden afgesloten en wie verantwoordelijk was voor de totale gang van zaken. Het is niet de eerste keer dat Van Londen hier tegenaan loopt. “Het is me de laatste jaren al vaker opgevallen dat niet alle gevolmachtigden exact aan hun klanten melden wie terzake hun principalen zijn. Wat te denken van een polis die ondertekend is met de naam van de gevolmachtigde met daaraan toegevoegd gevolmachtigde q.q.? Waarom komt het toch nog steeds voor dat gevolmachtigden mij (aanvankelijk) weigeren informatie te verstrekken over de identiteit van de betrokken volmachtgever(s)?”
Klip en klaar
De Ombudsman Schade zegt in beginsel geen moeite te hebben met het systeem van zaken doen via een gevolmachtigd agent, ook niet als die volmacht bijvoorbeeld door een verzekeraar van een andere EU-lidstaat is afgegeven. “De gevolmachtigde dient de consument echter zonder meer klip en klaar te informeren over de identiteit van de betrokken risicodrager. De verzekerde moet correct worden gewezen op de mogelijkheden van klachtenbehandeling. De wettelijke regelgeving is in dit opzicht glashelder”, aldus Van Londen. De ombudsman pleit er daarom voor dat verzekeraars en gevolmachtigden dit soort zaken beter regelen en vooral ook controleren.

Reageer op dit artikel