nieuws

Ombudsman Pensioenen honoreert meer klachten

Archief

De Ombudsman Pensioenen heeft in de afgelopen twee jaar meer klachten in het voordeel van klagers afgehandeld dan in de verslagperiode daarvoor.

De Ombudsman Pensioenen, in de persoon van mr. Job de Ruiter, is sinds april 1995 actief. Het initiatief is afkomstig van de pensioenkoepels VB (bedrijfspensioenfondsen) en OPF (ondernemingspensioenfondsen). Uit het jongste jaarverslag blijkt dat steeds meer mensen de Ombudsman Pensioenen weten te vinden en dat een hoger percentage van de klachten in het voordeel van de klagers wordt afgehandeld.
In de eerste anderhalf jaar van april 1995 tot en met december 1996 – de Ombudsman Pensioenen doet in principe verslag over een periode van twee jaren – kreeg De Ruiter 890 potentiële klagers aan de lijn. Hij constateerde toen al dat veel mensen uit onwetendheid zijn adres of telefoonnummer opzoeken. Na voorlichting en doorverwijzingen resteerden toen nog 241 klachten. Daarvan werd 30% in het voordeel van de klager afgehandeld.
Klachten
Over de jaren 1997 en 1998 klopten 970 mensen bij de Ombudsman Pensioenen aan. Voorlichting en doorverwijzing naar de klachtenloketten van de betreffende pensioenfondsen deden wonderen: aan feitelijke klachten bleven 335 zaken over. In 1997 werd 37% van de klachten (50 van de 136) in het voordeel van de klager afgehandeld, in 1998 gold dat voor 42% (84 van de 199 klachten).
De klachten richten zich op een variëteit aan onderwerpen. De belangrijkste zijn:
het feit dat pensioenaanspraken niet automatisch tot uitkering komen, maar moeten worden opgevraagd door de gerechtigde;eis tot schriftelijk bewijs van pensioenaanspraak na slechte of zelfs geheel verdwenen pensioenadministratie van de werkgever;voorwaarden voor premievrije deelneming;berekening van afkoop- en vereveningswaarden;leeftijdsdrempel van 25 jaar;waarde- of welvaartvastheid van pensioenen.

Reageer op dit artikel