nieuws

Ombudsman Pensioenen begint op 1 januari

Archief

De organisaties van pensioenuitvoerders stellen per 1 januari 1995 een Ombudsman Pensioenen aan.

De aanstelling vindt plaats in het kader van een betere voorlichting op het gebied van pensioenen.
Momenteel vindt overleg plaats over de uitwerking van dit instituut. Daarbij komt aan de orde de reikwijdte van het klachtrecht, de huisvesting, de kosten, en de persoon die de functie zou kunnen gaan vervullen.

Reageer op dit artikel