nieuws

Ombudsman ontraadt verzekeraars verkoop mobiele-telefoonpolis

Archief

Verzekeraars die mobiele telefoonpolissen aanbieden, zouden niet langer het diefstalrisico moeten dekken, maar zich moeten beperken tot de garantieverzekering. Nog beter zou het zijn als verzekeraars zich helemaal niet meer op de mobiele telefoonmarkt zouden begeven.

Dit advies doet Ombudsman Schadeverzekering prof. drs. Joop van London in het jaarverslag van zijn klachteninstituut. Van London reageert daarmee op de toenemende onduidelijkheid en onzekerheid over de omvang van de dekking voor mobiele telefoons.
Aanvankelijk ging het in de meeste gevallen om garantieverzekeringen met een aanvullende dekking voor schade door verlies, zoekraken, vermissing en verduistering. Deze ‘franjedekking’ is inmiddels op de meeste contracten geschrapt wegens het slechte schadeverloop; wat overeind is gebleven, is de zuivere diefstaldekking.
Voor Van London is het de vraag of deze gang van zaken duidelijk is voor de consument. “De franjedekking mag dan grotendeels zijn geschrapt; in de praktijk blijkt de resterende diefstaldekking tot nieuwe problemen aanleiding te geven”, schrijft hij. Van London doelt op situaties dat de mobiele telefoon na een bezoek aan markt, kermis, kroeg et cetera uit de jaszak is verdwenen en de eigenaar ‘dus’ concludeert dat het ding moet zijn ‘gerold’. Het gevolg is dat een afwijzing van de schadeclaim door verzekeraar leidt tot een groeiende stroom van klachten.
Van London pleit ervoor om de dekking van de mobiele telefoonpolis te beperken tot waarvoor die bedoeld is: kostenvergoeding van reparatie en/of vervanging van onderdelen bij technisch mankementen, of levering van een nieuw toestel als herstel onmogelijk is. Van London: “De praktijk heeft allang uitgewezen dat het diefstalrisico niet goed verzekerbaar is. Door niettemin wel een diefstaldekking aan te bieden en daar ook reclame voor te maken, worden verwachtingen gewekt die in vele gevallen niet gehonoreerd kunnen worden. Dat bevordert bepaald niet de goede naam van de verzekeringsbedrijfstak.”
De Ombudsman vindt dit ‘des te bedenkelijker’ nu het gaat om een risico dat de consument zelf kan dragen, mede omdat mobiele telefoons goedkoper worden. “Bovendien moet worden bedacht dat de verhouding tussen de waarde van het verzekerd object en de premie ongunstiger is geworden voor de consument.”
Portefeuille-overdrachten
Dat ook verzekeraars kritischer staan tegenover de verzekering van mobiele telefoons, leidt Van London af uit het aantal “portefeuille-overdrachten en oversluitpraktijken die hem ter ore zijn gekomen.”
Een bijkomend gevolg daarvan is volgens hem dat het steeds moeilijker is de (oorpronkelijke) risicodrager te achterhalen. “Regelmatig moet ik een ware speurtocht ondernemen om erachter te komen welke verzekeraar de risicodrager is van welk product.”
In een enkel geval moest de Ombudsman zijn toegezegde steun aan een klager weer intrekken, omdat zijn polis was overgedragen aan een buitenlandse risicodrager die geen lid was van het Verbond van Verzekeraars. En daarmee was de Ombudsman niet meer bevoegd om te bemiddelen. “De situatie is regelmatig zo ondoorzichtig dat zowel klager als ik van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een situatie die bepaald bedenkelijk is.” In dat verband resteert de Ombudsman maar één dringend advies aan verzekeraars die zich op de mobiele telefoonmarktverzekering zouden willen begeven: “Bezint, eer ge begint”.

Reageer op dit artikel