nieuws

Ombudsman Levensverzekering: ‘Voorlichting blijft achilleshiel’

Archief

De Ombudsman Levensverzekering heeft zijn verslag van werkzaamheden over 1995 gepresenteerd. In het jubileumverslag, de 25ste, legde de Ombudsman eveneens voor de 25ste keer de vinger op de zere plek: de voorlichting.

Het 25ste Verslag van Werkzaamheden week – behoudens het zeer luxueuze uiterlijk – nauwelijks af van de vorige edities. Ombudsman mr. J. de Ruiter houdt ook ditmaal een pleidooi voor meer en betere voorlichting van de kant van verzekeraars en tussenpersonen bij het afsluiten van een levensverzekering. Daarmee kan veel onduidelijkheid en ergernis worden voorkomen.
De Code voor voorlichting over beleggingsrendement en risico wordt door de Ombudsman dan ook met instemming begroet. Secretaris W.A. Nell: “Die code is een stap in de goede richting naar betere en zuivere informatie richting consument. Die moet weten wat hij koopt; het nettorendement kennen.”
Dertig procent
In 1995 werden 549 klachten door de Ombudsman afgehandeld. Bijna dertig procent, oftewel 161 klachten, viel geheel of gedeeltelijk ten gunste van de klager uit. Veel problemen ondervond de Ombudsman daarmee niet. Het formele advies – het laatste redmiddel voor de Ombudsman – werd geen enkele keer uitgebracht.
De gemiddelde looptijd van de afgehandelde klachten beliep 88 dagen. Veroorzakers hiervoor zijn klachten over de beoordeling van arbeidsongeschiktheid en over beroepen op verzwijging. De klachten nemen gemiddeld acht maanden in beslag.
25 jaar Ombudsman Levensverzekering (vlnr de drie ombudsmannen): drs. L. Lamers (de tweede), mr. R.J. Erdbrink (eerste), mr. J. de Ruiter (derde) en Verbond-voorzitter S.J. Jonker. Aard klacht Afgehandeld Geheel/gedeelte- lijk toegewezen Afkoop 143 43 Aanspraken uit verz. 90 13 Vertraging behandeling/ uitkering 38 21 Medische acceptatie 36 8 Mate arbeidsongeschiktheid 29 9 Verzwijging 24 11 Fouten/vergissingen 24 14 Toepassing/interpretatie polisvoorwaarden 24 5 Totaal 1995 549 161 Totaal 1994 426 146

Reageer op dit artikel