nieuws

Ombudsman Leven waarschuwt voor vervuiling verzekeringsklimaat

Archief

Ombudsman Leven waarschuwt voor vervuiling verzekeringsklimaat

De bijeenkomst ter viering van het 75-jarig bestaan van De Goudse is door Ombudsman Leven prof. mr. Job de Ruiter aangegrepen om de branche te waarschuwen voor klimaatvervuiling. Niet meer de klant, maar het eigenbelang lijkt voorop te staan, zei De Ruiter.
In de St. Janskerk in de Kaasstad betoogde De Ruiter dat maatschappelijk verantwoord verzekeren, onder meer inhoudt dat de ongezonde publieke belangstelling naar beleggings- en verzekeringsproducten niet wordt aangewakkerd door schreeuwerige, veelbelovende en indringende werving. “Breng uw geld bij ons en wij maken uw rijk, is de boodschap. Maar verantwoord verzekeren betekent een zekere matigheid, wat meer terughoudend in klantenwerving. Wek geen overdreven verwachtingen en speel niet in op ongezonde behoeften en lever zo een bijdrage aan de beheersing van dit eenzijdige materialistische klimaat”, zei De Ruiter.
Volgens de Ombudsman Levensverzekering is het niet per definitie zo dat een verzekering altijd het beste product is. “Maatschappijen zouden er goed aan doen deze realiteit in hun beleid en publieksuitingen te laten meewegen. Het vertrouwen van de consument kan niet beter worden gewonnen dan door het werkelijk tonen van belangstelling voor zijn specifieke positie, ook al zou dit op korte termijn misschien betekenen dat een bepaalde post niet tot stand komt.”
Snijtafel
De Ruiter ging verder in op het hardnekkige onbegrip waarom verzekeringsproducten “op de snijtafel van de rekenaars worden gelegd”, en een auto kan worden verkocht zonder inzicht behoeft te worden gegeven in de kostenopbouw. “Het antwoord is vrij eenvoudig. U verkoopt geld voor geld. De consument kan offer en resultaat gemakkelijk vergelijken. Transparantie dus. Inzicht in alle relevante factoren als premies, kosten, rendementen, en dat alles in heldere begrijpelijke taal.”
Hoewel hij onderkende dat er op dat terrein veel werk is verzet, zei de Ruiter zich te hebben verbaasd over de hardnekkigheid van de branche om inzicht te geven in de opbouw van het eigen product, alsof daar iets mis mee was. “Het gevecht dat moest worden geleverd om niet alleen een florissant verwacht fondsrendement, maar ook het productrendement te vermelden, was toch eigenlijk beschamend. Al helemaal onbegrijpelijk was dat er zo geheimzinnig werd gedaan over de premie van de overlijdensrisicoverzekering verbonden aan een spaarkasproduct.”
Op de grens
Volgens De Ruiter onderschatten verzekeraars hoe hun imago wordt geschaad door de terugkerende negatieve publiciteit over dit gebrek aan inzichtelijkheid in hun producten. Veel maatschappijen houden zich nog niet aan de code Rendement & Risico. “Verzekeraars balanceren te veel op de grens, of gaan er duidelijk over heen”, zei de Ruiter.
Ook aan de Regeling Informatieverstrekking wordt nog “uiterst minimaal” de hand gehouden, zei De Ruiter. Hij benadrukte dat verzekeraars verantwoordelijk zijn voor de verkoop van hun producten, ook al worden deze via tussenpersonen afgezet. “Nog steeds komen bij u posten binnen waarvan zonder onderzoek met grote stelligheid kan worden vastgesteld dat deze niet tot hun natuurlijk einde zullen komen. In het algemeen moeten verzekeringen met een duur van meer dan dertig jaar uw argwaan oproepen en u tot actie brengen”, hield de Ombudsman de verzekeraars voor.
niet langer de suggestie uit te dragen dat je onveilig leeft als niet voor alles bent verzekerd. “Is het een wonder dat mensen gaan denken dat ieder risico van hen is afgenomen? Ik waag het ook hier van een mentale klimaatvervuiling te spreken. Overdaad kan het besef van persoonlijke verantwoordelijkheid ondergraven.”
‘Ridder Bol’
Bestuursvoorzitter mr. Cees Bol (60) van De Goudse is koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bol kreeg het lintje voor zijn verdiensten in branche en maatschappelijk werk. In zijn toespraak beschreef Bol in vogelvlucht de geschiedenis van De Goudse, waarvan een gedenkboek is uitgebracht. Hij roemde de innovatiedrift van het familiebedrijf, waaronder de onopzegbaarheid van de ziektekostenverzekering, de nieuwwaardedekking bij de inboedelpolis en de doorlopende reispolis. “Na eerst De Goudse te hebben verketterd, namen de concurrenten deze innovaties snel over”, zei Bol. Hij dichtte De Goudse een blijvende rol toe als ‘waakhond’ en ‘voortrekker’ attent op marktontwikkelingen die de vrije concurrentie beperken.

Reageer op dit artikel