nieuws

Oldtimerverzekering London & Lancashire

Archief

Zonder de verplichting om andere polissen bij haar te hebben, kan men sinds kort bij London & Lancashire terecht voor een oldtimerverzekering.

De verzekering kent, gemeten naar ouderdom, twee categorieën van particulier gebruikte (tweede-) auto’s en motoren:
– 20 tot 35 jaar;- 35 jaar en ouder.Een algemene voorwaarde voor acceptatie is, dat men voor het dagelijks vervoer over een ander motorrijtuig beschikt (bij de aanvraag dient een kopie van het kentekenbewijs van dit andere motorrijtuig te worden meegezonden). Verzekerd kan worden de rubriek WA (verzekerd bedrag f 5 mln) al dan niet met volledig-casco. Voor laatstgenoemde dekking is een taxatie verplicht, welke tegen gereduceerd tarief via London & Lancashire geregeld kan worden.
Premiestelling
De verzekering heeft een vaste premie, die is gebaseerd op een gebruik van 7.500 km per jaar. Bij een gebruik van minder dan 5.000 km per jaar wordt een korting van 10% op de WA-premie verleend.
Als de verzekeringnemer lid is van een oldtimervereniging kan (onder overlegging van een kopie van het bewijs van lidmaatschap) aanspraak worden gemaakt op een premiekorting van 5%. Het cascotarief geldt voor auto’s tot f 50.000 en voor motoren tot f 25.000. Voor hogere verzekerde bedragen dienen premie en voorwaarden te worden aangevraagd. Op de cascodekking voor motoren is meeverzekerd kleding- en helmschade tot f 750 per persoon. Premietarief oldtimerverzekering L & L Leeftijd voertuig 20 tot 35 jr 35 jr en ouder WA-auto f 150 f 105 WA-motor f 100 / 75 Casco auto 2,25% (bodem f 150) 1,25% (bodem f 100) Casco motor 2,5% (bodem f 150) 2,5% (bodem f 100)

Reageer op dit artikel