nieuws

Oldtimer-premies van De Goudse

Archief

De bijbehorende premies van de onlangs door De Goudse geïntroduceerde Historische Automobiel Polis zijn in het afgelopen nummer van AM niet juist afgedrukt.

Voor de premiestelling worden de historische auto’s in drie categoriën verdeeld: 35 jaar en ouder (A), 20 tot 35 jaar (B), en 15 tot 20 jaar (C). De wa-premie voor de categoriën bedraagt resp. f 150 (A), f 200 (B), en f 250 (C), maar valt f 25 lager uit als wordt gekozen voor een combinatie met brand of (mini)casco.
De premie voor brand- of mini-cascodekking is 0,5% (alle categoriën), resp. 1% (A), 1,25% (B), en 1,5% (C) over de getaxeerde waarde. De premie voor het cascorisico varieert van 1,5% (A), 2% (B), en 2,5% (C) over de getaxeerde waarde bij een eigen risico van f 300.

Reageer op dit artikel