nieuws

Ohra onderzoekt bekorting ziekenhuisverpleging via tussenstop in

Archief

verzorgingshuis

Kan de relatief dure ziekenhuisverpleging op een verantwoorde wijze worden bekort? Op die vraag zoekt Ohra de komende twaalf maanden een antwoord via een experiment dat in de regio Arnhem zal worden gehouden.
Het experiment ‘ziekenhuisverplaatste zorg’ maakt deel uit van een groter zorgcoördinatieproject in het kader van de zogeheten managed care. In het project is de aandacht in eerste instantie gericht op de ziekenhuiszorg.
De opneming in een ziekenhuis bestaat over het algemeen uit een cure- en een verpleeg-/verzorgperiode. “Zolang er sprake is van een combinatie van beide vormen, is verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk; de hoge prijs die hiervoor wordt betaald, is in deze situatie gelegitimeerd. Echter, als patiënten in het ziekenhuis verblijven zonder dat nog langer cure wordt geboden, dan is er sprake van onevenredig hoge kosten.”
Twee-kamerappartement
Doelstelling van het experiment is verpleging en verzorging zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in low care-voorzieningen. Dat wil zeggen, dat bepaalde patiëntencategorieën (voorlopig alleen zij die onder neurologische of orthopedische behandeling staan) de laatste dagen van hun verpleging de mogelijkheid van een alternatieve verpleeglokatie krijgen aangeboden.
Het H.A. Lorentzhuis in Velp is het eerste verzorgingshuis waar Ohra-verzekerden tijdens de ‘staart van de ziekenhuisverpleging’ kunnen verblijven. Men verblijft in een twee-kamerappartement, terwijl alle noodzakelijke verpleegkundige zorg aanwezig is. De patiënten zullen in de proefperiode afkomstig zijn van drie ziekenhuizen in de regio Arnhem, waarmee inmiddels afspraken zijn gemaakt. Ohra wil “aan de hand van beschikbare informatie, de verzekerden actief leiden in het veld van de gezondheidszorg, om daarmee de geboden zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de daadwerkelijke zorgbehoefte”.

Reageer op dit artikel