nieuws

Ohra laat nieuw distributiekanaal Match Makelaars alsnog schieten

Archief

Ook direct-writer Ohra is alsnog afgehaakt bij Match Makelaars. Na Centraal Beheer en ING Bank is dat de derde geldschieter. De o/g-bemiddelingsorganisatie zegt nu te onderhandelen met nieuwe kandidaten. PLI = Ohra en Match Makelaars hadden medio januari een intentieverklaring getekend. Daarin was vastgelegd dat uiterlijk per 1 februari een participatie- en financieringsovereenkomst zou worden gesloten. Die termijn werd twee keer opgeschoven, naar 15 februari en naar 1 maart. Uiteindelijk tevergeefs, zegt directeur mr E.M. Horssius van Match Makelaars.

Volgens hem wordt de genoemde startdatum van 1 april zeker niet meer gehaald. “Als er een overeenkomst komt met een financier, hebben we daarna zeker nog zes weken van voorbereiding nodig”, zegt Horssius.
De hoop op een goede afloop voor Match Makelaars blijft en daarom weigert Horssius te spreken van een ‘dood geboren kindje’. Wel bevestigt hij, dat de schuldenlast van Match Makelaars meer dan f 1,2 mln bedraagt. “Dat geld krijgen we er nooit meer uit als er geen financier wordt gevonden, dan draait het in dat geval uit op een faillissement. Zover is het echter nog niet, want we onderhandelen nog met enkele partijen.”
‘Lijken in de kast’
Het afhaken van Ohra die zich als strategisch partner en financier aan de o/g-bemiddelingsorganisatie zou verbinden, heeft Match Makelaars verrast. Zeker nadat een twee weken durend onderzoek in de ‘keuken’ van Ohra geen ‘lijken in de kast’ te zien heeft gegeven.
Ook de formule van Match Makelaars (en haar 500 Match Makers) past in de bedrijfsfilosofie van Ohra, beaamt adjunct-directeur H. Janssen. “Ohra wilde een nieuw distributiekanaal creëren. Uiteindelijk waren we niet écht overtuigd of dit kanaal van 500 Match Makers voldoende commerciële kracht zou hebben”.
Hij wil niet exact zeggen wat daarmee wordt bedoeld. “Er bestond bij ons ook vrees dat niet zou worden voldaan aan de wetgeving” (Wabb?), aldus Janssen.
Nieuwe vennootschap
De aandelen zouden worden ondergebracht in een nieuwe vennootschap: Match Financial Investment Compagnie (MFIC), waarvan de meerderheid van de aandelen in handen zou komen van Ohra in ruil voor een lening van ten hoogste f 7 mln. Na 5 jaar zou Match Makelaars het recht hebben om ten hoogste 74% van de aandelen te verwerven tegen de dan geldende marktwaarde.
De direct-writer zou de training/opleiding verzorgen op het gebied van hypotheken en verzekeringen, en zo verzekerd zijn van tenminste 60% van de produktie. De 500 Match Makers zouden een éénmalige provisie tegemoet zien “als reëele verkoopstimulans”, zonder het recht te verkrijgen op de portefeuille.

Reageer op dit artikel