nieuws

Ohra geeft inzicht in achterstand

Archief

Ohra geeft op de website onder de kop ‘actuele status’ inzicht in de status van de verwerking van declaraties van zorgverzekerden. Aanleiding is een forse achterstand.

Het omzetten van computersystemen in de zomer, heeft Ohra opgebroken. Ondanks dat die periode als rustig te boek staat, ontstond er ernstige vertraging door de omzetting. “Voorheen waren ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden apart geregistreerd in de systemen. Door het nieuwe stelsel is dat onderscheid er niet meer. Daarnaast heeft Ohra een aantal aanpassingen in het systeem doorgevoerd, zodat verzekerden nu makkelijker zelf mutaties kunnen doorvoeren, zoals adreswijzigingen. Dit alles heeft tot vertraging geleid in de afhandeling van declaraties”, aldus een woordvoerster.
Ohra heeft om die reden 30.000 klanten die dit jaar al een keer hebben gedeclareerd een brief gestuurd. “Dat wil overigens niet zeggen dat al deze 30.000 vervolgens hun declaraties te laat hebben gekregen.”
Website
Op de website van Ohra wordt nu aangegeven hoe het staat met de verwerking. Zo valt te lezen dat alle machtigingen inmiddels verwerkt zijn, dan wel volgens de norm verlopen. Het grote probleem zit echter bij de declaraties. De verwachting is dat in juni of juli ingediende zorgdeclaraties vóór 15 september zijn uitbetaald. De norm is vijf werkdagen. “Dat is inderdaad nog aan de lange kant”, bevestigt de woordvoerster het beeld. Ook bij het doorgeven van poliswijzigingen heeft Ohra vertraging opgelopen.
De beantwoording van de telefoon verloopt binnen de norm die Ohra zich daarvoor heeft gesteld.

Reageer op dit artikel