nieuws

Ohra en NBBU ontwikkelen ‘flexdekkingen’ uitzendbureaus

Archief

Ohra heeft met de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een overeenkomst gesloten die de loondoorbetaling regelt van flexwerkers met een tijdelijk contract.

De achtergrond van deze productontwikkeling ligt in de Flexwet, die per 1 januari vorig jaar in werking is getreden. In deze wet is geregeld dat uitzendkrachten meer zekerheid krijgen al naar gelang zij langer voor een uitzendbureau werken. Vooral voor kleinere uitzendbureaus kunnen hierdoor problemen ontstaan.
Drie fasen
Ten aanzien van uitzendwerk maakt de wetgever onderscheid in fasen. In fase 1 en 2 is sprake van een arbeidsovereenkomst die is voorzien van een uitzendbeding, met als consequentie dat de overeenkomst wordt beëindigd als het werk ophoudt te bestaan. In fase 2 ontstaat voor de uitzendkracht het recht op pensioenopbouw en scholing. In fase 3 vervalt het uitzendbeding en is sprake van een echte arbeidsovereenkomst voor minimaal drie maanden.
‘Fase 3’ is riskant voor de kleinere uitzendbureaus. Deze bureaus kunnen met relatief hoge lasten geconfronteerd worden als zij een aantal uitzendkrachten verplicht moet doorbetalen bij voortijdige beëindiging van werk of in geval van ziekte.
De NBBU en Ohra hebben voor beide specifieke situaties een verzekering ontwikkeld: Rivob (risicodekking voortijdige beëindiging) en Riwu (risicodekking bij ziekte ingevolge Wulbz).
Volgens beide partijen geldt voor beide producten een minimale premie omdat “ze zijn gebaseerd op het solidariteitsprincipe”.
Na een jaar wordt de balans opgemaakt en zal worden bepaald of er mogelijk te veel premie betaald is. “In dat geval kan de te veel betaalde premie worden terugbetaald of zal de eerstvolgende te betalen premie worden verlaagd”, aldus Ohra.
Periodieke evaluatie
Doordat er sprake is van een nieuwe vorm van dienstverlening heeft de NBBU met Ohra afgesproken dat gedurende de contractsperiode regelmatig evaluaties zullen plaatsvinden. In een overgangsregeling is tevens de mogelijkheid gecreëerd voor niet bij NBBU aangesloten uitzendondernemingen om ook van deze regeling gebruik te mogen maken.

Reageer op dit artikel