nieuws

Ohra bezint zich op bedrijfsrechtsbijstand

Archief

Ohra sluit op het ogenblik geen rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven.

Het is een ‘marginaal produkt’ met een geringe omzet, aldus directeur drs. R. Hinse.
Ohra bezint zich over de vraag of men in enige vorm deze verzekering voor bedrijven zal voortzetten. Denkbaar is dat Ohra als gevolmachtigde het produkt aanbiedt van een andere maatschappij, al dan niet onder eigen naam.

Reageer op dit artikel