nieuws

Obvion verruimt mogelijkheden voor starters

Archief

Met de zogenoemde Startersbox verruimt hypotheekverstrekker Obvion de financieringsmogelijkheden voor starters.

In de Startersbox zit informatie voor starters over het meetekenen van ouders op de hypotheekakte, de SVn starterslening en de Koopsubsidie. Een belangrijke tegemoetkoming voor starters is de verruiming in het meetekenen van de hypotheekakte door ouders. Hierdoor zijn ouders mede aansprakelijk indien de starter zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen.
Minimaal 70% van de lening wordt op het inkomen van de starters gebaseerd. De resterende 30% van de lening mag door de ouders gedragen worden, mits hun inkomen wordt verkregen uit een vast dienstverband. Hierbij geldt dat het inkomen van beide ouders mag worden meegewogen in de toetsing. Ook ouders die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, kunnen de kinderen ondersteunen, mits ze inkomen kunnen aantonen uit drie jaar aaneengesloten ondernemerschap. Algemene voorwaarde om van de verruiming gebruik te maken is dat het inkomensperspectief van de starters voldoende moet zijn om de volledige lening binnen vijf jaar zelf te kunnen dragen.

Reageer op dit artikel