nieuws

NVS Salland: ww-gatverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Archief

Direct-writer NVS Salland heeft een ww-gatverzekering geïntroduceerd die gedurende maximaal vijf jaar in een (aanvullende) uitkering voorziet indien de betrokkene bij het ingaan van de werkloosheid als gedeeltelijk arbeidsongeschikte te boek staat.

Volgens woordvoerder Albert Smidt van NVS Salland is de ontwikkeling van deze dekking in belangrijke mate aangewakkerd door signalen uit bedrijven die bij de maatschappij al collectieve verzekeringen hebben ondergebracht. “Daarbij werd met name aandacht gevraagd voor de financiële problematiek van zieke werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. In de ontwikkelfase van het nieuwe product zijn her en der bij bedrijven gesprekken op de werkvloer gevoerd en er is ook met ondernemingsraden gesproken”, aldus Smidt.
Probleemschets
NVS Salland geeft de volgende schets van het probleem:”Een werknemer ontvangt gedurende het eerste jaar van zijn ziekte 70% van het laatstgenoten loon. In het tweede jaar van zijn ziekte heeft een werknemer recht op een wao-uitkering, die eventueel verhoogd wordt met een in de cao vastgelegde aanvulling van de werkgever. Na twee jaar bestaat de mogelijkheid de werknemer te ontslaan. Als hij voor 50% arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft hij recht op een halve wao-uitkering en een halve ww-uitkering. De wao-gatpolis van de inmiddels voormalige werkgever houdt het inkomen aan de wao-kant intact. De ww-uitkering zakt na verloop van tijd naar het minimumniveau en stopt vervolgens, in de meeste gevallen na twee jaar. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die er niet in slagen een halve baan te vinden, lopen dan door de ww-verlaging kans om in de bijstand te belanden.”
De nu door NVS Salland geïntroduceerde RestCapaciteitCompensatiePolis voorziet gedurende maximaal vijf jaar na het ontslag in aanvulling van het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. Het sluiten van dit collectieve product is maatwerk, onderstreept Smidt, mede omdat de omvang van het financiële risico niet alleen afhankelijk is van de leeftijd, de honorering en de aard van de werkzaamheden van de betrokken werknemers, maar ook – met het oog op de ww-situatie – het zogeheten arbeidsverleden van de werknemers. Een voorwaarde bij het sluiten van de nieuwe dekking is dat er voor de werknemers ook een wao-gatverzekering bestaat of alsnog wordt gesloten.
Ohra
De RestCapaciteitCompensatiePolis lijkt sterk op een onderdeel van het InkomensZekerheidPlan dat Ohra begin vorig jaar voor ambtenaren introduceerde. “De destijds aangekondigde spoedige introductie in de bedrijvenmarkt werd aanvankelijk vertraagd vanwege de werkdruk”, aldus adjunct-directeur E. Nebbeling van Ohra.
Zijn maatschappij voert het product al wel in de bedrijvenmarkt, maar maakte er tot dusver geen promotie voor. De reden hiervoor was dat men veronderstelde al op relatief korte termijn tot een aanpassing te moeten overgaan bij de voorziene verdere privatisering van de wao per 1 januari 1997. De omstandigheid dat dit laatste inmiddels tot 1998 is opgeschort, kan ertoe leiden dat Ohra alsnog reclame gaat maken voor het huidige product.

Reageer op dit artikel