nieuws

NVGA zoekt steun bij NVA

Archief

De organisatie van provincale gevolmachtigden NVGA gaat nauw(er) samenwerken met de NVA. Met name op het gebied van secretariële ondersteuning van de leden is aansluiting gezocht bij het secretariaat van de NVA.

De uitbreiding van de secretariële ondersteuning is nodig als gevolg van een toename van activiteiten door de NVGA. Onder meer zal onderzoek worden gedaan onder de leden naar poolovereenkomsten. op grond van de bevindingen zal het NVGA-secretariaat trachten een standaard voor zulke overeenkomsten te ontwikkelen.
Bij de NVGA zijn 134 assurantiekantoren aangesloten, die gemiddeld 6 provinciale volmachten hebben van verzekeraars. Gezamenlijk hadden deze NVGA-kantoren vorig jaar f 940 mln aan schadepremies binnen hun volmachttekening. Dit blijkt uit een enquête onder de leden, die voortaan elk jaar zal worden gehouden.
Het bestuur van de NVGA bestaat uit voorzitter A.L. Stoffels van Huygens Assuradeuren in Amsterdam, C.L. van Gent van Boelaars & Lambert Groep, en secretaris mr G.J. Bilderbeek.

Reageer op dit artikel