nieuws

NVGA wil WFD aangepast zien

Archief

De NVGA heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën en de AFM aangedrongen op aanpassing van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD)

De NVGA pleit voor het wettelijk hanteren van een minimum model bij het opmaken van de volmacht. De Gevolmachtigd Agent zou als financieel dienstverlener aangemerkt moeten worden ook al heeft hij geen rechtstreeks contact met de klant. En als laatste moet duidelijker zijn dat men een vrijstelling voor de mo-dule Volmacht alleen krijgt met het diploma Assurantie-A plus Ge-volmachtigde Agent.

Reageer op dit artikel