nieuws

NVGA gegroeid tot 174 leden

Archief

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) groeide in 2003 met zestien leden en in de eerste vier maanden van dit jaar zijn er al twaalf nieuwe bij gekomen. Eind april telde de NVGA 174 aangesloten ondernemingen.

Er is echter niet louter sprake van aanwas, want het bestuur van de NVGA heeft bij vijf kantoren het lidmaatschap opgezegd, omdat niet werd voldaan aan de voorwaarde dat een kantoor ten minste twee volledige volmachten heeft.
Tijdens de jongste ledenvergadering van de NVGA zijn Jos van der Poel en Peter Lijbers herbenoemd als voorzitter respectievelijk als bestuurslid. Jan Muller is na een periode van vijf jaar teruggetreden als bestuurslid en vice-voorzitter van de NVGA. Door zijn vertrek is een vacature ontstaan.
Alle Nederlandse volmachtbedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk een (schade)premieomzet van ruim e 2 mld, ongeveer 20% van de totale schademarkt. (Zie voor een verslag van het NVGA-congres pag. 46.)

Reageer op dit artikel