nieuws

NVGA: CVS-conclusies zijn waardeloos

Archief

Volmachtorganisatie NVGA heeft teleurgesteld gereageerd op de conclusies van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) over de resultaten van het volmachtbedrijf. “Ondanks herhaald overleg met het Verbond van Verzekeraars kon geen overeenstemming bereikt worden over uniformering van begrippen en goede vergelijkbaarheid van cijfers. Wij betreuren dat.”

De NVGA vindt dat de resultaten van de volmachttekening alleen vergeleken kunnen worden met posten die via het intermediair bij de volmachtgevers zijn gesloten. Daarnaast zouden de interne kosten van verzekeraars niet aan het volmachtbedrijf moeten worden toegerekend. Deze zijn wel opgenomen in de combined ratio die het CVS vermeldt. “Daarom kan geen waarde worden gehecht aan conclusies ten aanzien van de rentabiliteit van het volmachtkanaal. Dat geldt evenzeer voor de suggestie dat het volmachtkanaal door hoge bedrijfskosten en hoge provisies onevenredig duur of onrendabel zou zijn.”

Reageer op dit artikel