nieuws

NVB/Vola saneert tussenpersonenbestand

Archief

NVB/Vola neemt op kortst mogelijke termijn afscheid van onrendabele tussenpersonen. Dit zijn assurantiekantoren die op basis van rendement en productievolume niet kunnen voldoen aan de eisen van de InterAdvies-dochter (ING). “Er is een omslag gemaakt naar tussenpersonen die profijtelijk voor ons zijn”, aldus InterAdvies-woordvoerder Jaap Broersma.

NVB/Vola, sinds mei vorig jaar geleid door directeur Gert Lieuwen, heeft ongeveer 150 tussenpersonen per brief laten weten dat hun agentschap per 1 januari 2001 zal worden beëindigd “op basis van rendement en volume”.
Navraag bij Broersma leert dat NVB/Vola een kosten/baten-analyse heeft gemaakt van haar tussenpersonen. In deze analyse is de kwaliteit van de portefeuille en mogelijke perspectieven tot uitbouw van de samenwerking meegewogen. “Waar de uiteindelijke uitkomst negatief is uitgevallen voor NVB/Vola, hetgeen betekent dat samenwerking meer kost dan oplevert, is besloten tot het opzeggen van het agentschap”, aldus Broersma. Onaangenaam verrast
Een van de aangeschreven asssurantiekantoren, Timmerman & Timmerman in Goes (zeven medewerkers), is onaangenaam verrast door de wijze van communiceren van NVB/Vola. “De brief kwam zomaar uit de lucht vallen. Eerder zijn wij daarover nooit geïnformeerd. Ik vind het ronduit onbeschoft dat wordt volstaan met een korte mededeling, terwijl bijvoorbeeld niet eens wordt aangegeven of er een provisie-afvloeiingsregeling is”, zegt directeur/aandeelhouder Hans Timmerman. Hij is bovendien extra verbolgen over het feit dat zijn kantoor niet eens de kans krijgt om meer te kunnen betekenen. “Wij zijn nauwelijks tweeënhalf jaar actief voor NVB/Vola. In die tijd is daar een gezonde portefeuille met een uitstaand saldo van ruim f 1 mln ondergebracht. Groei zat er dus voldoende in, zou ik denken.” Volgens Timmernan hanteert NVB/Vola als ondergrens een uitstaand saldo van minimaal f 5 mln. “Dat betekende dat zelfs een kantoor met f 4 mln aan consumptief krediet op straat is geknikkerd. Nou, van mij doen ze maar. Ik heb inmiddels een agentschap bij IDM Bank en ik sluit mijn posten daar over.”
Internet
De Zeeuwse tussenpersoon ziet tussen de saneringsoperatie van NVB/Vola en de onlangs gestarte online verkoop van kredietproducten een causaal verband. “Ja zeker, via dat kanaal biedt NVB/Vola aanzienlijk lagere tarieven voor haar consumptief krediet. Dat maakt het volgens mijn mogelijk om extra kritisch naar je tussenpersonenkanaal te kijken.” Volgens InterAdvies-woordvoerder Jaap Broerma houdt de saneringsoperatie geen verband met de internet-activiteiten van NVB/Vola. “Internet is slechts een additioneel kanaal, bedoeld voor een specifieke doelgroep van consumenten die geen behoefte hebben aan persoonlijk advies, noch aan additionele producten”.

Reageer op dit artikel