nieuws

NVA wil rendement van levenpolis verbeterd zien

Archief

Tussenpersonenorganisatie NVA pleit voor maatregelen die het rendement van levensverzekeringen moeten verhogen. Het intermediair zou genoegen moeten nemen met meer doorlopende provisie ten koste van afsluitprovisie, terwijl verzekeraars de toerekening van eerste kosten meer zouden moeten spreiden.

De NVA is daartoe momenteel druk in onderhandeling met een aantal levensverzekeraars. “De gesprekken zijn volop gaande. Over een mogelijke uitkomst is daarom nog weinig te zeggen”, aldus NVA-woordvoerster Hella Kuijpers. Collega NBvA neemt ook deel aan die onderhandelingen. De NBvA gaf eerder dit jaar al te kennen aan de provisiestructuur te willen sleutelen. De NVA reageerde toen nog terughoudend op die suggestie.
In de recente oproep aan de verzekeringsbranche stelt de NVA dat de niet aflatende kritiek op levensverzekeringen een gevaar is voor de discussie over de kabinetsplannen rond de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). “Die discussie dreigt te vertroebelen. De urgentie om in actie te komen is hoog. De bedrijfstak moet in gezamenlijk overleg tegemoet komen aan die kritiek.”
De NVA zegt zich in haar standpunt te scharen achter de Consumentenbond, de Ombudsman Leven en de Economische Controledienst (ECD). Die wijzen al langer op problemen rond het levenproduct, met name op het gebied van inzicht in rendement, berekeningswijze en hoogte van afkoopwaarden en premievrije waarden, en de aantrekkingskracht van het provisiesysteem op criminelen. Ook de politiek heeft moeite met de gebrekkige inzichtelijkheid van rendementen, getuige de recente kamervragen over dit onderwerp van D66-kamerlid Giskes.
Volgens de NVA heeft dat alles een negatieve invloed op het imago van de assurantietussenpersoon. Die ontwikkeling moet gestopt worden. De standsorganisatie wil daarom naar een verantwoorde vorm van zelfregulering toe, die breed en vrijwillig wordt gedragen. Daartoe doet de NVA zelf een aantal voorzetten voor concrete maatregelen.
Provisie
De NVA wil maatregelen nemen die voor een verbetering van de performance van levensverzekeringen zorgen. “Op voorwaarde dat het kosten- en inkomensniveau van verzekeraars en intermediair niet wordt aangetast, zijn aanpassingen van verzekeringstechnische grondslagen mogelijk die een positieve invloed op de afkoopwaarde en premievrije waarde van polissen heeft.”
De veranderingen moeten plaatsvinden in het systeem van kostengrondslagen, waaronder de provisieregeling valt. De NVA stelt daarbij een volgende voorwaarde: aanpassing van het provisiesysteem is alleen bespreekbaar als verzekeraars bereid zijn een gelijkwaardige bijdrage te leveren. Concreet stelt de NVA op dit punt twee maatregelen voor:
– gedeeltelijke verschuiving van afsluitprovisie naar doorlopende provisie;- grotere spreiding over de looptijd van de verzekering in de toerekening van eerste kosten door verzekeraars.Fraudepreventie
De eerste maatregel, van afsluit- naar doorlopende provisie, kan ook een bijdrage leveren aan fraudepreventie. “Als aanvullende maatregel kunnen specifieke financiële waarborgen worden ontwikkeld tegen het ontgaan van de verplichting tot provisierestitutie”, zo stelt de NVA.
Om tegemoet te komen aan bezwaren van Consumentenbond en politiek wil de NVA het inzicht in het rendement van traditionele levenproducten vergroten. “Door middel van een jaarlijkse opgave aan de klant (bijvoorbeeld in het winstdelingsbericht) zou de klant van jaar tot jaar de waarde-ontwikkeling van de verzekering moeten kunnen volgen.”

Reageer op dit artikel