nieuws

NVA wil accountantsverklaring over eigendomsverhouding leden

Archief

Het NVA-bestuur heeft gisteren in de ledenraadvergadering een voorstel gedaan om te komen tot een verplichte accountantsverklaring waaruit de eigendomsverhouding van de ruim duizend NVA-kantoren onomstotelijk moet blijken.

De verplichte accountantsverklaring maakt deel uit van een discussiestuk van het NVA-bestuur over de onafhankelijkheid, dat tijdens de ledenraadvergadering (24 leden) is ingebracht.
Het nu voorliggende voorstel van het NVA-bestuur moet voor eens en voor altijd het beeld wegnemen dat de NVA voor een deel zou bestaan uit assurantiekantoren die (geheel of gedeeltelijk) eigendom zijn van verzekeraars en niet onafhankelijk zouden kunnen adviseren.
Storm van kritiek
Het bestuursvoorstel volgt op de storm van kritiek die dit voorjaar opstak na een lezing van NVA-voorzitter Paula Swenker. Daarin kondigde zij aan de financiële onafhankelijkheidseis ter discussie te stellen. Verzekeraars en NBVA vielen over de NVA heen naar aanleiding van de Swenker-lezing. Haar uitspraken leidden zelfs tot Kamervragen. Volgens de NVA is er geen sprake van een strategiewijziging. Het voorstel om te komen tot een accountantsverklaring zou al deel hebben uitgemaakt van het in juni gepresenteerde discussiestuk.
Binnen het NVA-bestuur is deze zomer met verbazing kennis genomen van de felle reacties die loskwamen na de bewuste lezing. “We zullen het publicitair wel niet goed aangepakt hebben, dat geef ik onmiddellijk toe. Ik haal echter mijn wenkbrauwen op als ik verzekeraars zo van de daken hoor schreeuwen, die zelf een hele rits ‘captives’ hebben. Of als ik de emotionele reactie van de NBVA aanschouw, waarvan ik weet dat er leden zijn die hun productie voor 95% naar één verzekeraar brengen of anders buitengewoon soepele rekening-courantafspraken met verzekeraars hebben”, aldus NVA-bestuurslid Uri Coronel.
Vertrek Pennink
Steeds duidelijker wordt dat het onverwachtse vertrek van NVA-directeur John Pennink direct is toe te schrijven aan het incident met de ‘onafhankelijkheidslezing’ van NVA-voorzitter Paula Swenker. In NVA-kringen wordt beweerd dat het functioneren van Pennink al ruim een jaar geleden ter discussie stond. “Een zeer kundig directeur maar niet in staat om een krachtige lobby richting politiek en bedrijfstak neer te zetten”, zegt een NVA-lid dat anoniem wil blijven.
Pennink zelf beweert wél, en zelfs veel, contacten in politiek en bedrijfsleven te hebben gehad, en doet de kritiek op zijn functioneren af als onjuist. “Het bestuur heeft zich een crisis laten aanpraten naar aanleiding van de reacties op de onafhankelijkheidsdiscussie. Dat was volstrekt onnodig naar mijn mening. Ik vond het niet meer dan logisch dat er zo heftig op gereageerd werd. Dat was vooraf te voorzien en daar moet een vereniging als de NVA mee om kunnen gaan. Maar toen de crisis eenmaal ontstaan was, begon het zwartepietenspel. Daar had ik geen trek in. Dus heb ik besloten om op te stappen.”

Reageer op dit artikel