nieuws

NVA wil aandelenhoofdstuk uit ballotage schrappen

Archief

De NVA is van plan om de onafhankelijkheid, één van de vier kernwaarden die de vereniging hanteert, te herformuleren. De nadruk komt bij de NVA niet langer te liggen op wie het aandelenkapitaal bezit, maar of er bij het assurantiekantoor volstrekte vrijheid in de productiespreiding bestaat.

NVA-voorzitter Paula Swenker kondigde de wijziging ten aanzien van het aandelenbezit gisteren aan tijdens de algemene ledenvergadering. In de loop van dit jaar wordt een voorstel verwacht om de ballotageregels op dit punt (maximaal 1/3 van de aandelen mogen in het bezit zijn van derden) aan te passen.
Het deelnemen in het aandelenkapitaal van een assurantiekantoor door een verzekeraar hoeft die onafhankelijkheid niet per se te frustreren, zolang dit bezit maar niet gepaard gaat met productieverplichtingen, stelde Swenker. Het vrij zijn van zulke verplichtingen is de ware inhoud van de kernwaarde onafhankelijkheid.
Keurmerken
De NVA-voorzitter maakte tijdens de ledenvergadering eveneens melding van het plan om NVA-keurmerken voor specifieke producten of marktsegmenten in te voeren. Het idee is om specialisten ‘onder de NVA-paraplu’ te onderscheiden naar hun vakgebied. Specialistische vakgebieden waar in eerste instantie aan wordt gedacht, zijn pensioenen en hypotheken.
Ook kon Swenker de leden vertellen dat er door de NVA een aanvraag bij het Benelux merkenbureau is ingediend voor deponering van de titel ‘registermakelaar in assurantiën RMA’. De aanvraag speelt in op het vervallen van de wettelijke bescherming van de titel makelaar per 1 januari 2000. ( pag. 3)

Reageer op dit artikel