nieuws

NVA wijzigt bestuursstructuur

Archief

De Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs (NVA) gaat haar bestuursstructuur wijzigen. Het dagelijks bestuur wordt uitgebreid, het voorzitterschap wordt een betaalde baan en er wordt een ledenraad van ruim twintig mensen ingesteld.

De wijzigingen gaan gepaard met het vertrek van voorzitter Jan Weitenberg (60). Hij gaat zich na dertien jaar NVA-voorzitterschap weer volledig bezighouden met zijn eigen assurantiekantoor in Leeuwarden. Weitenberg neemt september volgend jaar afscheid, op het moment dat de NVA vijftig jaar bestaat.
Zijn opvolger is nog niet bekend. De NVA gaat op zoek naar een professioneel bestuurder, die aan het NVA-voorzitterschap een betaalde baan voor 60% zal hebben. Volgens huidig bestuurslid Frank de Jong zullen de daarvoor geëigende bureaus op zoek gaan naar een geschikte kandidaat. “Maar het is niet uitgesloten dat de nieuwe beroepsvoorzitter uit eigen gelederen komt. Die persoon kan er echter geen eigen kantoor meer op na houden. Dat is eigenlijk niet meer te doen.”
Ledenraad
Het huidige bestuur van dertien leden – waaronder vijf vertegenwoordigers van de beursmakelaars – wordt drastisch teruggebracht tot vijf (of maximaal zeven) leden. Zij gaan het dagelijks bestuur vormen, dat nu nog uit drie personen bestaat (Jan Weitenberg, Frank de Jong en Pim Brikkenaar van Dijk). In de functie van directeur John Pennink komt geen verandering.
Volgens Weitenberg is de komst van een beroepsvoorzitter en een uitbreiding van het dagelijks bestuur noodzakelijk geworden. “Frank en ik zijn nu al drie dagen per week in de weer voor de NVA. Neem daarbij dat de politiek zich steeds meer met ons gaat bemoeien, wat betekent dat wij ons steeds meer met de politiek moeten gaan bemoeien. En dat vergt nog meer tijd. En professionalisering is noodzakelijk.”
Om ‘voeling’ te houden met de achterban, wil het NVA-bestuur een ledenraad gaan instellen. Die zal in elk geval gaan bestaan uit twee vertegenwoordigers van de sectie Intermediair, twee vertegenwoordigers van de sectie Beurs en verder achttien vertegenwoordigers van de verschillende regio’s. De ledenraad krijgt als belangrijkste taken het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het geven van een oordeel over financiële kwesties. Bij onoverbrugbare meningsverschillen tussen bestuur en ledenraad beslist de algemene ledenvergadering.
Een commissie werkt momenteel aan het voorstel voor de herstructurering van het NVA-bestuur. Op de volgende algemene ledenvergadering – in mei of juni volgend jaar – hoopt het huidige bestuur goedkeuring te krijgen voor de plannen.
Captives
De NVA verwacht eind dit jaar 1.075 leden te hebben, tegen 1.069 één jaar geleden. In het afgelopen jaar werd de NVA geconfronteerd met 45 opzeggingen. “Daarvan zijn er 42 het gevolg van een fusie of overname”, aldus bestuurslid De Jong.
De standsorganisatie verwacht dit jaar in totaal op 55 nieuwe leden uit te komen. Hoe zorgt de NVA ervoor, zeker met het oog op de op onafhankelijkheid hamerende NVA-campagne, dat zich hieronder geen kantoren bevinden die eigendom zijn van danwel grotendeels gefinancierd zijn door een verzekeringsmaatschappij? “Nieuwe leden moeten een verklaring invullen waarin ze verklaren te zullen voldoen aan onze ereregelen”, aldus voorzitter Weitenberg. “En wij vertrouwen iemand op z’n woord. Als dat niet meer zou kunnen, dan verzanden we in een politiestaat.”
Weitenberg erkent dat een aantal jaren geleden sprake was van een captive-probleem. “Een tiental jaren geleden bleken enkele tientallen NVA-kantoren eigendom van Nationale-Nederlanden te zijn. Nu bevinden zich nog vijf of zes NN-captives in ons ledenbestand. We hanteren daar een deballotage-beleid voor: bij wijziging van de leiding nemen we afscheid van zo’n kantoor.”
Aardema in college van toezicht NVA
Tijdens de algemene ledenvergadering van vorige week is prof. mr. E. Aardema benoemd als plaatsvervangend lid van het College van Toezicht van de NVA. Aardema is vice-president van het Gerechtshof in Leeuwarden en hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam.
Het toezichtscollege bestaat verder uit mr. C van Kekem (voorzitter), drs. H. Eversdijk, mr. W.M. van en Bergh en mr. B.F. Keulen (secretaris).
Euro-workshops
In januari en februari organiseert de NVA voor haar leden zeven voorlichtingsbijeenkomsten over de euro. De regionale workshops bieden plaats aan 25 deelnemers. Het programma ziet er als volgt uit: 12 januari Amsterdam, 13 januari Papendrecht, 14 januari Eindhoven, 16 januari Zwolle, 2 februari Amsterdam, 4 februari Eindhoven en 6 februari Utrecht.
Jan Weitenberg neemt afscheid.

Reageer op dit artikel