nieuws

NVA wijst resultaatafhankelijke beloning intermediair af

Archief

Het voornemen van Interpolis om per 1 juli een resultaatafhankelijke beloning in te voeren voor het intermediair wijst de NVA volstrekt af. De tussenpersonenorganisatie is tegen deze eenzijdige wijziging op korte termijn.

De voorgenomen wijziging in de beloning voor het intermediair door Interpolis volgt op de eerder aangekondigde provisieverlaging voor de standaardpakketpolis door Delta Lloyd en Fortis. Al deze maatregelen vervullen de NVA met zorg. De tussenpersonenorganisatie zegt vooral “grote moeite” te hebben met het eenzijdig veranderen van de beloningsregels. Elke wijziging in het samenwerkingscontract tussen verzekeraars en intermediair zou volgens de NVA “besproken moeten worden”. Mede daarom is de ingangsdatum van 1 juli, die Interpolis heeft vastgesteld, voor de NVA “onacceptabel”.
Het medeafhankelijk maken van de provisie aan het verloop van het resultaat gaat volgens de NVA volstrekt voorbij aan de kosten die het intermediair voor de distributie van producten moet maken. Ook het onderhouden van de relatie met de klant kost geld en wordt niet bepaald door het schadeverloop. “Het schadeverloop ligt buiten de invloedsfeer van het intermediair en kost het intermediair bovendien meer tijd en geld”, aldus de NVA.
Verder wijst de NVA af dat het intermediair verzekeringsrisico’s moet gaan ‘selecteren’ zodat bepaalde (zware) risico’s van klanten onverzekerbaar worden. “Een moreel bezwaar is dat het intermediair bij het behandelen van schades van bestaande klanten in gewetensconflict dreigt te komen. Het belang van de klant – een volledige uitkering – komt op gespannen voet te staan met het resultaat op de portefeuille van het intermediair”, aldus de NVA.

Reageer op dit artikel