nieuws

NVA vreest tijdnood bij levensloop

Archief

Intermediairorganisatie NVA vindt de termijn waarop de levensloopregeling wordt ingevoerd en de fiscale regels rond VUT/-prepensioen veranderen veel te kort. “Door het wetsvoorstel per 2006 in te voeren, wordt geen rekening gehouden met de uitvoeringspraktijk.”

De NVA heeft onder meer zorgen over de automatisering, over de eenmalige verstrekking van de premievrije waarde van prepensioenaanspraken door pensioenuitvoerders aan (gewezen) deelnemers en over de overdracht van reserves naar de pensioen- of levensloopuitvoerders.

Reageer op dit artikel