nieuws

NVA vraagt NN opheldering over handelwijze Pemba-polis

Archief

De NVA heeft Nationale-Nederlanden om opheldering gevraagd over het niet restitueren van de premie bij het voortzetten van Pemba-verzekeringen.

Aanleiding hiervoor is dat NVA-leden hebben laten weten moeite te hebben met het premiestellingbeleid van Nationale-Nederlanden voor de voortzetting van het eigenrisicodragerschap voor de WGA-regeling. NN heeft ervoor gekozen Pemba-verzekeringen automatisch om te zetten in een WGA-verzekering voor eigenrisicodragers en geen premie te restitueren.
In een brief heeft de NVA NN erop gewezen dat het risico van de WGA-uitkering aanzienlijk beperkter is, omdat het risico van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en het risico van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid geen deel uitmaken van de nieuwe verzekering voor eigenrisicodragers. Daarnaast is er ook nog geen politieke duidelijkheid over de duur van het eigenrisicodragen. De belangenorganisatie heeft er bij NN, met als argument de noodzakelijke transparantie, op aangedrongen dat de maatschappij op zijn minst het teveel betaalde premiecomponent benoemt.
De verzekeraar heeft de NVA daarop laten weten dat de huidige premie gebaseerd is op een te verwachten dekking van een eigenrisicotermijn van tien jaar, zodat de premie niet met terugwerkende kracht verhoogd hoeft te worden. “Mocht de politiek kiezen voor een andere duur van het eigenrisicodragen, dan zal de premie aangepast worden”, aldus NN.
De NVA wil verder niet op de zaak ingaan.
De Amersfoortse
De Amersfoortse, een van de andere aanbieders van een WGA-verzekering voor eigenrisicodragers, heeft er wel voor gekozen de Pemba-premies te restitueren. Volgens Erik van de Bilt, adjunct-directeur Aov bij De Amersfoortse, zijn de Pemba-producten niet te vergelijken met de nieuwe WGA-producten voor eigenrisicodragers.
Ook zijn er volgens hem nog te veel onzekerheden, zoals de duur van de verzekering, de rentehobbel en het wel of niet mogelijk worden van eigenrisicodragen voor de IVA en dat het niet duidelijk is hoe de producten er in de toekomst gaan uitzien. “Wij hebben er daarom voor gekozen niet de volledige premie vast te houden, maar over te gaan tot premierestitutie onder aftrek van administratiekosten. Dit komt volgens onze filosofie de transparantie het meest ten goede.”
Interpolis
Interpolis heeft ervoor gekozen de WAO-Eigenrisicodragersverzekering niet met terugwerkende kracht te beëindigen, maar uit te breiden met een dekking voor de WGA. “Een werkgever die nu eigenrisicodrager is voor de WAO, wordt dit namelijk ook vanzelf voor de WGA. Dat betekent dat ook de eerste vier jaar van de WGA-uitkering voor zijn risico komt”, licht de maatschappij toe.
Interpolis brengt geen premie in rekening voor de WGA-Eigenrisicodragersverzekering in 2006, “omdat we het ‘oude’ WAO-risico omzetten naar het risico voor de WGA, waar minder mensen in zullen stromen. Daarnaast zetten we intensief in op reïntegratie”, aldus de verzekeraar.
Interpolis stelt dat veel verzekeraars wel met nieuwe producten zijn gekomen, maar dat dit vaak betekent dat er pas dekking is voor werknemers die vanaf het sluiten van de polis ziek zijn geworden “Heeft een werkgever al zieken, dan heeft hij dus feitelijk geen andere keus dan terug te keren naar het UWV. Daar kleven nadelen aan”, aldus Interpolis.
Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft naar aanleiding van de introductie van de WIA ook een nieuw product voor de eigenrisicodrager ontwikkeld. De maatschappij heeft besloten 45% van de betaalde premie van 2004 en 2005 te restitueren en de Pembapolis is per 1 januari 2004 omgezet naar een WGA-Eigenrisicodrager.

Reageer op dit artikel