nieuws

NVA voorstander vergoeding van bedrijfsschade na ramp

Archief

Het wetsvoorstel ‘tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen’ moet ook voorzien in een vergoeding van bedrijfsschade. Dit bepleit de NVA in een brief aan Tweede Kamer en Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De voorgestelde wettelijke regeling voorziet in een vergoeding voor materiële schade van bedrijven. De schade als gevolg van stagnatie in de bedrijfsvoering wordt evenwel conform het voorliggende wetsontwerp niet vergoed, tenzij het gaat om productiebedrijven waarin dieren worden gehouden of gewassen worden geteeld. “Deze beperking is te betreuren, te meer omdat het ook voor andere bedrijfstakken om onverzekerbare risico’s gaat”, aldus de NVA.
De belangenorganisatie die 1.050 assurantiekantoren zegt te vertegenwoordigen, vindt het ontbreken van een bedrijfssschaderegeling in het wetsontwerp een gemis. De materiële schade ontstaan door zware ongevallen en rampen zoals aardbevingen en overstroming (ook zout water!) zal worden vergoed uit de algemene middelen.

Reageer op dit artikel