nieuws

NVA vindt Kifid-rechtsgang veiliger dan dure en onzekere rechtszaak

Archief

De NVA heeft verbaasd gereageerd op de wens van de Federatie Koepel Organisaties (FKO) om de competentiegrens van de geschillencommissie Kifid nog verder te verlagen van _ 100.000 naar _ 25.000. “De gang naar de rechter is vaak duurder en qua afloop meer onzeker”, zegt directeur Niels Mourits van de NVA.

De koepelorganisaties waren er na intensief overleg onlangs juist in geslaagd de door veel assurantieadviseurs als te hoog ervaren bindend adviesgrens te verlagen van _ 150.000 naar _ 100.000. Een verlaging van de bindend adviesgrens naar _ 25.000 maakt het werkgebied van de Kifid wel erg klein, aldus de NVA. “Door toch een behoorlijk ruim plafond aan het bindend advies te geven, bereik je eerder dat zaken op een bindende manier binnen Kifid kunnen worden afgedaan”, aldus Mourits.
Behandeling van een zaak via Kifid heeft in de ogen van de NVA namelijk veruit de voorkeur boven behandeling van de zaak bij de rechter. “Individuele rechtbanken kijken toch vaak anders naar de consument dan de gespecialiseerde geschillencommissie van Kifid”, aldus Mourits. Ook uit het oogpunt van mogelijke reputatieschade lijkt het, volgens de NVA, niet in het belang van de financiële dienstverlener om de route via de rechter te volgen. Klachten die via Kifid worden afgehandeld, worden namelijk anoniem gepubliceerd, terwijl de procedure via de rechter leidt tot publicatie met naam en toenaam.
Niet ontvankelijk
De NVA vindt het essentieel in de hele procedure dat de financieel adviseur in feite de procedure zelf kan sturen door vooraf akkoord te gaan met het bindende karakter van het advies. Als hij dat doet, is ook de klagende consument verplicht een keus te maken. “Als die niet voor ‘bindend’ kiest, verklaart Kifid zich niet ontvankelijk en komen beide partijen alsnog bij de rechter terecht”, aldus Mourits.
“Een klacht indienen bij Kifid is dus voor consumenten geen vrijblijvende actie”, zegt Mourits. “Als de consument zich niet wil onderwerpen aan het bindende Kifid-advies, moet hij een kostbare gang naar de rechter maken (zie ook het bijgaande kader).
Geschillencommissie Kifid
De financiële dienstverlener is vooraf akkoord gegaan met bindende uitspraak:
A De klager gaat ook akkoord met bindende uitspraak: Kifid
B De klager is niet akkoord met bindende uitspraak: Rechter
De financiële dienstverlener is vooraf niet akkoord gegaan met bindende uitspraak:
A De financiële dienstverlener én de klager kiezen alsnog voor bindend: Kifid
B Eén van de partijen kiest voor niet-bindend: ook Kifid, maar met niet bindende uitspraak. Partijen kunnen daarna alsnog naar de rechter.

Reageer op dit artikel