nieuws

NVA telt stageplaatsen voor MBO onder leden

Archief

De NVA heeft onder haar leden de bereidheid geïnventariseerd om stageplaatsen aan te bieden danwel gastlessen te verzorgen voor MBO-studenten en -docenten van de studierichting bank- en verzekeringsleer.

Van de benaderde leden hebben 255 kantoren het vragenformulier ingevuld.
De helft hiervan is bereid om studenten stage aan te bieden en één derde heeft stageplaatsen voor docenten.
Bijna de helft van de 255 kantoren is bereid een gastles te verzorgen over de inhoud van het assurantiebemiddelingsvak en het werk op een assurantiekantoor.
Van de responderende kantoren heeft circa 65% ervaring met het begeleiden van MBO-stagiaires en 45% heeft al vaste contacten met MBO-scholen in de regio. Een oogmerk van deze contacten is om nieuwe medewerkers aan te trekken.
De NVA acht het van belang dat de leden zich willen inspannen om studenten en docenten op diverse manieren te laten kennismaken met de assurantiebemiddeling, mede met het oog op nieuwe medewerkers.
De enquête is gehouden in verband met de overeenkomst van de opleidingsinstituten NIBE en SVV met 22 MBO-scholen (zie elders op deze pagina).

Reageer op dit artikel