nieuws

NVA stuurt aan op fusie met NBVA

Archief

NVA en NBVA lijken aan te sturen op een fusie

“Het intermediair beleeft roerige tijden en heeft behoefte aan een concentratie van belangenorganisaties”, aldus NVA-voorzitter Bob Veldhuis in de vorige week gepresenteerde “Meerjarenvisie 2008-2011”. Dalende ledenaantallen bij beide organisaties lijken een fusie te versnellen, terwijl ledenwerving volgens de NVA een steeds moeizamer proces is. Een fusie met een zusterorganisatie is prominent op de agenda gezet, al wordt de NBVA niet met name genoemd. De NBVA heeft nog niet gereageerd op een mogelijke fusie met de NVA, al stelt deze organisatie vast dat er op belangrijke dossiers reeds een nauwe samenwerking plaatsvindt en dat deze zich de komende jaren zal verbreden en verdiepen. 

Reageer op dit artikel