nieuws

NVA stuurt aan op fusie met NBVA

Archief

De NVA en de NBVA, van oudsher dé belangenbehartigers van assurantiekantoren, sturen aan op een fusie. “Het intermediair beleeft roerige tijden en heeft behoefte aan een concentratie van belangenorganisaties”, stelt NVA-voorzitter Bob Veldhuis. Dalende ledenaantallen lijken het proces van eenwording te versnellen.

In de vorige week gepresenteerde ‘Meerjarenvisie 2008-2011’ heeft met name de NVA een fusie met de NBVA prominent op de agenda gezet, al wordt de collega-standsorganisatie uit Tiel niet expliciet bij naam genoemd. “Wij willen substantieel meer intermediairs vertegenwoordigen, in aantallen en in marktaandeel.” Het NVA-bestuur vindt dat de lobby richting overheid en organisaties aan belang wint als de vereniging kwantitatief toeneemt.
De NVA zegt daartoe twee sporen te bewandelen. De eerste is werving van nieuwe leden. “Dat blijkt echter een moeizaam proces”, erkent voorzitter Veldhuis. Veelzeggend is volgens hem ook dat sommige NVA-leden moeite hebben de contributie op te brengen. “Het is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis dat zoiets voorkomt”, aldus Veldhuis.
Het tweede NVA-spoor is “samenwerking, bij voorkeur uitmondend in een fusie of federatief verband”. De NBVA gaat niet concreet in op het vooruitzicht van een fusie met de NVA. “De NBVA stelt vast dat op belangrijke dossiers een nauwe samenwerking plaatsvindt. We gaan er van uit dat deze samenwerking zich zal verbreden en verdiepen de komende jaren”, luidt de formele reactie.
De twee standsorganisaties maakten bijna 25 jaar geleden al eens concrete fusieplannen bekend. Opvallend genoeg stonden toen ook provisie en beloning in het centrum van de belangstelling.
Beloning
Op het punt van de beloning wenst de NVA onderscheid te maken tussen beloning voor het advies (betaald door de klant) en beloning voor de distributie (betaald door de aanbieder). “Ook stellen wij voor afscheid te nemen van de term provisie en consequent over beloning te spreken.”
De tussenpersonenorganisatie vindt dat de beloning geen negatieve invloed mag hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Waar deze leidt tot perverse prikkels en slechte adviezen moeten maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Bonussen en incentives vindt de NVA echter “tot het normale zakendoen behoren”, als ze tenminste niet leiden tot marktfalen.
De NVA is voorstander van beloningsdifferentiatie op basis van objectieve kwaliteitscriteria. “In ons denkmodel zouden verzekeraars bijvoorbeeld ook kunnen aangeven hoeveel kosten ze kwijt zijn aan administratieve handelingen voor een bepaalde tussenpersoon”, zegt Veldhuis. “Dat wil per intermediair nog wel eens variëren.”

Reageer op dit artikel