nieuws

NVA: ‘Strafheffing werkgevers inzake VPL is onacceptabel’

Archief

De NVA is niet te spreken over de strafheffing die minister De Geus van Sociale Zaken werkgevers wil opleggen die niet op tijd de regelingen inzake VUT, prepensioen en levensloop (VPL) ingevoerd hebben. “Werkgevers zullen massaal gaan procederen tegen de Staat”, verwacht de NVA. Werkgevers die op 1 januari hun regelingen niet hebben ingevoerd, krijgen van de minister de mogelijkheid dit nog vóór 2007 te doen. Ze krijgen dan echter wel te maken met een strafheffing van 52%. De NVA heeft de minister in een brandbrief laten weten dit “onacceptabel” te vinden. “De minister vindt de datum van 1 januari 2006 verdedigbaar, omdat voor 75% van de werknemers de pensioenregeling al is aangepast. Maar volgens ons stelt de minister de zaak te rooskleurig voor. Talrijke regelingen zijn nog niet aangepast, omdat werkgevers in een overmachtpositie verkeren en nu ten onrechte fiscaal gedupeerd worden”, aldus de NVA.

Onverantwoord
De NVA vindt invoering van de wet per 2006 op deze wijze om meerdere redenen “volstrekt onverantwoord”. Zij pleit dan ook voor een verlenging van de periode om VUT- en prepensioenregelingen aan te passen. “Aanpassing van de regeling moet mogelijk zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2006”, aldus de NVA. Invoering van de wet per 1 januari 2006 is volgens de NVA onverantwoord, omdat:
·          werkgevers in de meeste gevallen afhankelijk zijn van CAO-onderhandelingen, die nog niet kunnen worden afgerond in verband met te late uitvoeringsbesluiten;
·          slechts enkele grote pensioenuitvoerders op basis van de CAO-afspraken aanpassingen hebben kunnen doorvoeren;
·          werkgevers die CAO-gebonden of -volgend zijn, nu ten onrechte gedupeerd dreigen te worden door de strafheffing;
·          het in strijd is met het rechtvaardigheidsprincipe dat werkgevers volledig buiten hun macht financieel beboet worden;
·          de strafheffing nagenoeg onuitvoerbaar lijkt voor de Belastingdienst en een forse administratieve lastenverzwaring tot gevolg heeft.

Reageer op dit artikel