nieuws

NVA stelt commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt in

Archief

De NVA heeft een commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) in het leven heeft geroepen die met een oplossing moet komen voor de knelpunten op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt.

De NVA constateert onder andere de volgende knelpunten en ontwikkelingen: een groot te kort aan (hoger) opgeleiden in de assurantiebemiddelingsbranche; onvoldoende aansluiting van MBO- en HBO-onderwijs op de behoeften van de branche; de recente bundeling van SVV en de opleidingsinstituten vraagt aandacht, alsook de opkomst van diverse instellingen en erkenningsregelingen met eigen opleidingseisen en programma’s en de invoering van permanente educatie in de branche.
Permanente educatie
Eén van de eerste onderwerpen die de commissie oppakt, is een voorstel voor een (verplicht) permanente educatieprogramma voor NVA-leden. Welke rol het landelijk opleidingsinstituut voor de verzekeringsbranche (SVV) of het eigen Huijbers Instituut daarin speelt, is nog niet duidelijk.
Voorlichting
De commissie zal een voorlichtingstraject op HBO-scholen ontwikkelen, waarbij zowel studenten als docenten voorgelicht zullen worden over het werken op assurantiekantoren. Er zullen afspraken met de scholen gemaakt worden op het gebied van stages, sprekers uit de branche, voorlichtingsfilmpjes et cetera.
Vacatures
Bij NVA-leden staan op dit moment meer dan 1.000 vacatures open die moeilijk ingevuld kunnen worden. Naast afgestudeerden te interesseren voor werken in de branche wil de commissie ook minder conventionele methoden gebruiken om de vacatures op te vullen. Hierbij moet gedacht worden aan inschakelen van werklozen en herintredende vrouwen. Ook zal gekeken worden in hoeverre mensen van buiten de branche omgeschoold kunnen worden. Het Huijbers Instituut verzorgd op dit moment al een cursus van een aantal dagen, waarbij mensen zonder enige assurantiekennis geschoold worden om onder aan de ladder bij een assurantiekantoor te kunnen beginnen. “Wellicht zal deze vorm van scholing uitgebreid kunnen worden,” aldus Tim Schoonbergen, secretaris van de Commissie O&A. Schoonbergen geeft aan dat al deze mogelijkheden nog nadrukkelijk in een brainstorm-fase verkeren.
Voorzitter van de commissie is John Pennink (directeur NVA), secretaris is Tim Schoonbergen (stafmedewerker NVA). Leden van de commissie zijn Peter van Wegen (bestuurslid NVA), Maarten Koster (Koster Assurantiën en Financiën, Bilthoven), Berend Prenger (Hapré Adviesgroep, Zutphen), Leon Straathof (Kocken Assurantiën, Purmerend) en Niels Vermolen (Vermolen Assurantiën, Utercht). De commissie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest.
De leden van de commissie, v.l.n.r. bovenste rij Maarten Koster, Berend Prenger, Tim Schoonbergen, Pter van Wegen. Onderste rij: Niels Vermolen en John Pennink.

Reageer op dit artikel