nieuws

NVA roept kantoren op andere provisiestructuur af te wijzen

Archief

NVA-voorzitter J.J. Weitenberg heeft de aangesloten kantoren opgeroepen voorstellen van verzekeraars met betrekking tot een andere beloningsstructuur met alle kracht van de hand te wijzen. Hij deed de oproep op de 104e ledenvergadering van de NVA in Bussum.

Verzekeraars zouden zich erop bezinnen om het huidige provisieniveau mede afhankelijk te willen maken van het resultaat van de assurantieportfeuille die door de NVA-kantoren bij hen is ondergebracht. Weitenberg noemde deze ontwikkeling ‘fnuikend’ voor wat volgens hem één van de sterkste marketinginstrumenten is van het intermediair: de onafhankelijkheid. “Ons zal op den duur toch het niet te weerleggen verwijt treffen dat wij een direct eigen belang hebben bij de selectie van risico’s en de afhandeling van schades. Dit zal de positie en de geloofwaardigheid van ons vak in essentie aantasten”, aldus Weitenberg.
Inzetten voor ADN
Kritiek had Weitenberg verder op verzekeraars die op het gebied van automatisering te weinig inspanningen leveren om tussenpersonen in staat te stellen in de volle breedte de mogelijkheden van het ADN, inclusief straks het Hypotheek Data Netwerk (HDN), te benutten.
“Dat betekent kwaliteits- en kostenverlies aan beide zijden, hetgeen wij ons in de steeds hardere strijd om de markt niet kunnen permitteren.”
De NVA-voorzitter riep deze verzekeraars op zich keihard en onvoorwaardelijk in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het ADN. “Het moment is niet meer veraf dat degenen die dat niet willen of kunnen, met verlies van zaken zullen worden afgestraft.”
Een ‘keiharde noodzaak’ is volgens de NVA-voorzitter dat er een bundeling van krachten komt van de SVV, de Federatie van Assurantieclubs, en de professionele opleidingsinstituten. “De eerste goede stappen in die richting zijn gezet en wij zullen er samen met de NBvA en het Verbond alles aan doen om deze ontwikkeling te bevorderen”, aldus Weitenberg.
Tijdens de ledenvergadering in Bussum werd eveneens een tweetal nieuwe NVA-bestuursleden benoemd: A.J. Hoekstra (VAK), van het gelijknamige assurantiekantoor te Harderwijk en A.C. Konijnendijk van het Amsterdamse Willis Coroon Scheuer.
Vertrekkende Scheffer krijgt reischeque
Op initiatief van vier regio-voorzitters hebben de NVA-leden hun vertrekkende verenigingsdirecteur mr H. Scheffer een reischeque aangeboden ter waarde van f 22.000. De cheque werd hem na afloop van de ledenvergadering overhandigd door W.W. Rijpma, een van de initiatiefnemers.
Genodigden voor het officiële afscheid van Scheffer, dat vanavond in het Amsterdamse Concertgebouw plaatsvindt, zijn in verband met Scheffers vertrek in staat gesteld om een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Kinderen van Haïti.

Reageer op dit artikel