nieuws

NVA overweegt geen oprichting eigen verzekeringsmaatschappij

Archief

De NVA zegt niet het voorbeeld te zullen volgen van haar Britse tegenhanger, die het plan heeft opgevat een eigen verzekeringsmaatschappij op te richten.

Desgevraagd wees NVA-directeur mr H. Scheffer elke suggestie in die richting resoluut van de hand. “Daar zeg ik ongeclausuleerd ‘nee’ op. Zoiets is absoluut niet aan de orde”.
Volgens de tussenpersonenorganisatie geven de huidige marktverhoudingen in ons land geen enkele aanleiding tot het oprichten van een eigen risicodrager. “Het intermediair heeft bewezen de concurrentie met direct writers en banken aan te kunnen; sterker nog er is zelfs marktaandeel gewonnen”, verklaart Scheffer.
Volgens hem loopt het ook in het Verenigd Koninkrijk nog niet zo’n vaart, hoewel hij erkent niet op de hoogte te zijn van alle details. “Het is afwachten, of de plannen van de Britse makelaarsorganisatie Institute of Insurance Brokers inderdaad zo concreet zijn, zoals ze in de publiciteit zijn gebracht.”
De Britse makelaarsorganisatie heeft de oprichting van een eigen maatschappij aangekondigd om de felle concurrentie van direct writers het hoofd te kunnen bieden. De verzekeraar zou in juni 1995 operationeel moeten worden. Bij de Institute of Insurance Brokers zijn 1.100 kleine(re) assurantiekantoren aangesloten.

Reageer op dit artikel