nieuws

NVA noemt visie Consumentenbond ‘weinig realistisch en ondoordacht’

Archief

NVA noemt visie Consumentenbond ‘weinig realistisch en ondoordacht’

Het advies van de Consumentenbond aan het ministerie van economische zaken om de provisiestructuur voor tussenpersonen te schrappen, is slecht gevallen bij de NVA. De standsorganisatie noemt de visie van de Consumentenbond “weinig realistisch en ondoordacht”.
In opdracht van de consumentenorganisatie heeft het Nederlands Economisch Instituut (NEI) een onderzoek gehouden naar de gevolgen van de deregulering van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb).
Binnenkort willen de ministeries van economische zaken en van financiën deze wet grondig evalueren en met name onderzoeken in hoeverre de voorwaarden oop het gebied van onafhankelijkheid, vakbekaamheid, en beloningsstructuur gehandhaafd zouden moeten worden.
Op basis van het NEI-rapport stelt de Consumentenbond dat de onafhankelijkheid en de vakbekwaamheid van het intermediair wettelijk moeten blijven vastgelegd. De NVA is het daarmee eens, hoewel de standsorganisatie (net als de NBvA) er destijds niet rouwig om was dat het wetsontwerp inzake de onafhankelijkheid van de tussenpersonen werd ingetrokken door minister Zalm.
Provisiestructuur
Absoluut oneens is de NVA het met de Consumentenbond over het laten vallen van de provisiestructuur die een per type verzekering afwijkend percentage over de (netto) premie, c.q. verzekerd bedrag voorschrijft.
Zo varieert de doorlopende provisie van 10% tot 20% voor elke ziektekostenverzekering, resp. brand- of autoverzekering voor particulieren. Daarnaast is het verzekeraars verboden andere vormen van beloning toe te kennen en mogen tussenpersonen geen honoraria of kosten in rekening brengen bij de cliënt. Opheffing van deze bepalingen zou juist ten nadele zijn van de consument, gelooft de NVA. “Een dergelijke wijziging in de beloningsstructuur zal de doorzichtigheid van de verzekeringsmarkt vertroebelen”, aldus de NVA.
De standsorganisatie wijst erop dat verzekerden te allen tijde “zonder enige kosten” van intermediair kunnen veranderen. Verder is elke consument vrij om elk distributiekanaal te kiezen en kan hij premies (incl. kosten) goed vergelijken. Voor de opheffing van de provisiestructuur, zoals bepleit door de Consumentebond, bestaat geen grond, aldus de NVA. “Noch uit de dagelijkse praktijk, noch uit enig consumentenonderzoek blijkt dat verzekerden het huidige systeem zouden willen veranderen.”
De Consumentenbond bepleit afschaffing van de huidige beloningstructuur. Volgen de bond belemmert deze structuur de concurrentie tussen assurantiekantoren en ontbreekt de prikkel om te wedijveren op kwaliteit. Ook heeft de consument geen inzicht in de verhouding tussen beloning van de tussenpersoon en de prijs voor diens geleverde diensten/produkten, en heeft hij geen sanctiemogelijkheid: niet-betalen van de premie leidt tot opschorting van de dekking in plaats van dat de tussenpersoon wordt aangezet tot een betere service.
Opschorten provisiemaximering mag tot twee maanden na bodemprocedure
De opschorting van het verbod op provisiemaximering geldt tot uiterlijk twee maanden na het afronden van de bezwaarprocedure, resp. bij handhaving van het verbod tot twee maanden na de definitieve beslissing inzake de te starten bodemprocedure door de Cupo.
Dit is het vonnis van president mr C. de Gooijer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag, dat eind vorige maand is uitgesproken. Onder meer het positieve oordeel van de Verzekeringskamer en de werking van de provisiemaximeringsovereenkomst sinds de introductie in 1956 hebben geleid tot het inwilligen van het verzoek tot opschorting van het verbod. De kans dat na een gunstige uitspraak voor de Cupo de provisiemaximeringsovereenkomst weer haar volle werking zal verkrijgen, moet buitengewoon laag worden ingeschat, stelt de president.

Reageer op dit artikel