nieuws

NVA neemt voorschot op millenniumvoorlichting

Archief

Nog vóórdat de branchebrede voorlichtingskaravaan vertrokken is, meldt de NVA op dinsdag 19 mei voor eigen parochie een studiemiddag te houden over het millenniumprobleem.

De studiemiddag moet NVA-leden een handvat bieden om verzekerden adequaat te kunnen informeren over mogelijke problemen die de eeuwwisseling oplevert voor hun bedrijfsvoering of huishouden. De standsorganisatie noemt het verstrekken van informatie zelfs een ‘cruciale taak’ van intermediair en verzekeraars in de slechts zeven kwartalen die hen nu nog rest.
Om het enthousiasme voor de studiemiddag te vergroten, meldt de NVA haar leden dat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken – zij het in een andere context – over de informatieplicht van het intermediair aan verzekerden. Met andere woorden: niet informeren van verzekerden kan het intermediair straks op aansprakelijkheidsclaims komen te staan. Gezien de angstaanjagende scenario’s van mogelijke schade-ontwikkelingen lijkt dat een weinig aanlokkelijk vooruitzicht.
Op de NVA-studiemiddag spreken onder meer André Blom, voorzitter van de commissie Millennium van het Verbond; Gerard Kamphuisen, advocaat bij Houthoff; Theo Mulder van het landelijk Millennium Platform; Freek Warmelink, directeur AON Nederland en Gerrit Schipper, de nieuwe directeur van ABZ Holding (ADN, Audalet, etc). Voor nadere informatie: tel 0343-469.929 (Huibers Instituut).

Reageer op dit artikel