nieuws

NVA, NBVA en Verbond trekken gedragscodes in

Archief

NVA, NBVA en het Verbond van Verzekeraars hebben de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) en de Gedragscode Retourprovisie ingetrokken.

Door de komst van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en de aanstaande Wet op het Financieel Toezicht (WFT) zijn de gedragscodes achterhaald, luidt de verklaring.
“Gidi is een goede vorm van zelfregulering geweest, maar om overregulering te voorkomen, is deze nu ingetrokken. Een aparte advieswijzer en gedragscode Gidi is door opname in de WFD van verschillende artikelen met betrekking tot informatieverstrekking achterhaald”, aldus het Verbond.
De Gedragscode Retourprovisie is opgesteld om te voorkomen dat de retourprovisie van dusdanige aard is dat de klant verkeerde keuzes zou maken. “De praktijk wijst uit dat er geen meldingen worden gedaan van misbruik. Verder heeft de zorgplicht in de WFD de mogelijkheid tot misbruik aan banden gelegd en zal beloningstransparantie in de WFT worden opgenomen”, aldus het Verbond.
De aan de gedragscode verbonden toetsingscommissie is met het intrekken van de code van haar taak ontheven.

Reageer op dit artikel