nieuws

NVA: model-De Ruiter geeft provisie niet duidelijk weer

Archief

De NVA vindt dat verzekeraars de kostenoverzichten bij beleggingspolissen moeten aanpassen. Onder de noemer ‘provisie’ worden nu ook andere kosten opgenomen, vindt de vereniging. Het Verbond van Verzekeraars is niet van plan de overzichten aan te passen.

De informatiemodellen die zijn opgesteld volgens de adviezen van de commissie-De Ruiter, geven niet de feitelijk ontvangen provisie weer, zegt de NVA. “Dat komt doordat verzekeraars meer beloningskosten ten laste brengen van de premie of beleggingen, dan aan beloning bij het intermediair terechtkomt. Wij hebben verzekeraars hierop gewezen.”
De informatiemodellen brengen de tussenpersoon in een “ongewenste positie.” “Als gevolg van deze situatie moeten onze leden aan klanten uitleggen dat de in de modellen genoemde bedragen afwijken van de daadwerkelijk ontvangen beloning. Verzekeraars onderkennen de verschillen en zijn bereid deze toe te lichten.” De NVA-leden gaan de modellen de komende maanden controleren aan de hand van een checklist, die is opgesteld met het Verbond en de NBVA. “Wij gaan ervan uit dat verzekeraars bij het maken van vernieuwde modellen de door ons bepleite verbeteringen zullen opnemen.”
Niet aanpassen
Het Verbond zegt echter niet tot aanpassing te willen overgaan. “De kosten voor provisie zijn all-in, dus geven een helder beeld over de provisie van een product Dit is natuurlijk niet hetzelfde als de afsluitprovisie, die de tussenpersoon kort na sluiten van de verzekering ontvangt. In feite wordt de afsluitprovisie voorgefinancierd. De klant betaalt dit over een bepaalde periode terug via zijn premie. Hierbij wordt een renteopslag toegepast. De tussenpersoon kan aan de klant toelichten welk bedrag hij feitelijk aan provisie heeft ontvangen.”
De checklist die de NVA noemt, is volgens het Verbond nog niet gereed.
Voorbeelden
De NVA heeft voorbeelden van leden ontvangen, onder maar van polissen die bij Aegon lopen. De verschillen variëren van een opgegeven bedrag van _ 83,26 terwijl de tussenpersoon in 2007 _ 9,36 heeft ontvangen, tot een opgave van _ 0 terwijl 37,56 is ontvangen. Een ander voorbeeld bij een andere maatschappij laat een verschil zien tussen _ 4.801 in de kostenopgave en _ 3.246 aan ontvangen provisie.
“Het gaat hier om een definitieprobleem”, licht woordvoerder Rienk Andriessen toe. “Wij zijn niet tegen beloningstransparantie, maar die moet wel correct worden weegegeven.” De NVA vindt dat er nu geen eenduidigheid van definitie is. “Distributiekosten zijn distributiekosten, aan het intermediair betaalde beloning is aan het intermediair betaalde beloning, dus provisie.” Omdat harmonisatie van transparantie op de agenda staat bij Financiën, verwacht de NVA dat op dit vlak een nieuwe definitie van provisie wordt gekozen. “Overigens hebben de verzekeraars toegezegd met een voetnoot het verschil te duiden.”

Reageer op dit artikel