nieuws

NVA maakt bezwaar bij Raad van State tegen wetsontwerp ‘rampenvergoeding’

Archief

De NVA heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State tegen het wetsontwerp dat de aanspraak regelt op vergoeding van schade door zoetwater-overstroming en aardbeving. De kritiek van de standsorganisatie richt zich met name op de regeling voor bedrijven.

In een brief aan de Raad van State stelt de NVA, dat voor bedrijven niet kan worden gesproken van een bevredigende regeling als het gaat om vergoeding van schade door zoet water-overstroming en aardbeving.
Los van een forse administratieve lastenverzwaring voor de beroepsgroep, vindt de NVA dat bedrijfsschade niet mag worden uitgesloten van de dekking. “Dat een dekking van het bedrijfsrisico de afhandeling van schadeclaims door het fonds gecompliceerder maakt, mag geen doorslaggevende reden zijn”, schrijft directeur mr H. Scheffer namens de standsorganisatie.
De NVA wil ook het zout water-risico niet uitsluiten. Scheffer: “Het solidariteitsprincipe voor bedrijven die te maken zouden kunnen krijgen met zout water-overstromingen gaat in dit geval wel erg ver. Zij betalen wel een wettelijke bijdrage, doch hebben bij een eventuele calamiteit geen recht op uitkering.”
‘Niet reëel’
Bezwaar maakt de NVA verder tegen de beperking van de capaciteit van het fonds tot f 500 mln, én tegen de beperking van de schade-uitkeringen tot f 1 mln voor opstalschade en f 0,5 mln voor de inventaris. Deze maxima acht de NVA “niet reëel” voor (middel)grote bedrijven. “De kans, dat de schade bij een eventuele aardbeving of zoetwateroverstroming deze capaciteit vele malen zal overstijgen, is zeer groot. In dat geval zullen de maximum uitkeringen nog verder worden verlaagd.”
Volgens de NVA geven bedrijven de voorkeur aan een redelijke dekking tegen een redelijke prijs, in plaats van geconfronteerd te worden met een situatie dat bij een schade door aardbeving of overstroming het merendeel van de schade voor eigen rekening komt. “Derhalve zou kunnen worden overwogen om de wettelijke bijdragen en daarmee de uitkeringen voor bedrijven te verhogen”, schrijft Scheffer.

Reageer op dit artikel