nieuws

NVA-lid Tax eist vrijheidsgarantie

Archief

Het Rotterdamse NVA-lid Tax Holland Groep verlangt van zijn organisatie dat jaarlijks alle leden door een accountant worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een productievrijheidsverklaring.

“Indien om u moverende redenen aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, zegen wij formeel ons het lidmaatschap hierbij op”, stelt algemeen directeur Bert Tax in een korte brief aan de directie van de NVA.
In een toelichting zegt Tax, dat hij tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering voornoemde controle heeft voorgesteld, maar dat dit door het bestuur niet was overgenomen in het kader van de herijking van het begrip ‘onafhankelijkheid’.
Praten met accountants
In een reactie stelt de NVA, dat zij in overleg is getreden met de accountantsorganisaties Novaa en Nivra over de mogelijkheden van een periodieke verklaring op dit punt. Of dat jaarlijks zou kunnen zijn, is nog de vraag. “Bovendien zijn er leden die geen gebruiken maken van accountants”, merkt woordvoerster Hella Kuijpers op.
Voor Bert Tax, die zegt graag NVA-lid te willen blijven, bestaat er eigenlijk geen marge: de bedoelde controle moet ieder jaar en bij álle kantoren worden gehouden.

Reageer op dit artikel