nieuws

NVA-leden geven groen licht voor grens bindend advies

Archief

DE NVA heeft tijdens de 129e ledenvergadering ingestemd met de huidige bindend-adviesgrens van _ 100.000 die door Kifid wordt gehanteerd. De statuten van de NVA zullen in die zin worden aangepast.

Tijdens deze ledenvergadering werden ook negen nieuwe beleidsthema’s gepresenteerd. Deze thema’s zijn: lobby (niet alleen in De Haag, maar ook in Brussel), bewaking van de belangrijkste terreinen (level playing fields), stimuleren van optimale wet- en regelgeving en versterking van het eigen imago (NVA als kwaliteitsmerk). Verder wil de NVA energie steken in een efficiënt werkende bedrijfskolom, transparantie als dit bijdraagt aan vermindering van de risico’s van marktfalen, een inspanningsgerichte en kwaliteitsgeoriënteerde beloning en ondersteuning van het ondernemerschap. Ten slotte wil de NVA ook blijven werken aan een sterke en krachtige vereniging.
Samenwerking
De NVA blijft ook actief zoeken naar samenwerkingsvormen met andere intermediaire vertegenwoordigers. “Bij voorkeur als deze resulteren in een duurzaam samenwerkingsverband”, aldus de NVA.
Wat de beloning betreft wil de NVA dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beloning voor het advies en begeleiding van de klant enerzijds en beloning voor de dienstverlening aan de aanbieder anderzijds.
Ook de meerjarenvisie en de daarmee verbonden beleidsvisies werden door de leden unaniem goedgekeurd.

Reageer op dit artikel