nieuws

NVA komt met rekenmodellen voor provisieombuigingsoperatie

Archief

De NVA introduceert twee rekenmodellen waarmee de aangesloten kantoren gevolgen van de ombuigingsoperatie van afsluit- naar doorlopende provisie in kaart kunnen brengen. Dit is vorige week aangekondigd tijdens een informatiebijeenkomst voorafgaande aan de ledenvergadering in Nijkerk.

Inmiddels al beschikbaar, is een rekenmodel voor het maken van een gedegen analyse van de liquiditeitspositie van een kantoor, in het bijzonder van de gevolgen van de verschuiving van afsluit- naar doorlopende provisie. Een tweede rekeninstrument, dat na de testfase deze zomer wordt geïntroduceerd, maakt het kantoren mogelijk om te bepalen of de door verzekeraars voorgestelde (nieuwe) afsluit- en doorlopende provisie redelijk is. Het calculatiemodel houdt bij het vaststellen van de doorlopende provisie rekening met nivellerende effecten, zoals rentederving (‘oprenting’), inflatiecorrectie en sterfterisico.
Incasso- en bonusprovisie
In deze bijeenkomst hield Kees Dullemond (Dullemond Bedrijfsadvies) een presentatie over beloningstransparantie en de verschuiving van afsluit- naar doorlopende provisie voor complexe producten. Per 1 januari 2007 wordt deze provisieverhouding 80/20; in de jaren daarna daalt dit tot 50/50 per 31 december 2009.
Dullemond wees erop dat door Financiën niet alles is vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Als voorbeeld noemde hij de vraag of de incassoprovisie en bonusprovisie moeten worden betrokken in de discussie. “Ik vind van niet. Beide provisies vallen erbuiten. Het gaat immers uitsluitend om de beloning voor het werk dat is verricht vóór het al dan niet sluiten van de polis”, aldus Dullemond.
Terugboekingstermijn
Ook het hanteren van een terugboekingstermijn (vijf jaar) voor verdiende afsluitprovisie noemde hij daarom “onlogisch”. Met de NVA staat Dullemond op het standpunt dat bij overvoer van posten de (doorlopende) provisie meteen zal moeten overgaan op de nieuwe tussenpersoon.
Verder vindt de NVA dat ook de afsluitprovisie waarvoor binnen de eerste vijf jaar een terugboekingsrisico geldt, moet worden toegekend aan de nieuwe tussenpersoon. Na de overgangstermijn tot 1 januari 2010 zal worden bepaald of deze terugboekingstermijn moet komen te vervallen of zal worden gemaximeerd tot drie jaar, zoals de NVA voorstaat.
‘Creatieve oplossingen’
Dullemond hield de branche voor niet te vluchten in “creatieve oplossingen” teneinde negatieve effecten van de provisieombuigingsoperatie voor liquiditeit en solvabiliteit van een kantoor te voorkomen. “Bedenk dat de minister de mogelijkheid heeft de reikwijdte van het besluit te verbreden”, zo waarschuwde hij. Voorfinanciering van de ‘gemiste’ afsluitprovisie is toegestaan, mits op portefeuilleniveau én zonder productieverplichtingen, aldus Dullemond.
(Zie ook pag. 17)

Reageer op dit artikel