nieuws

NVA-kantoren: productie uit premiedempingspolis f 22 mln

Archief

Tweederde van de assurantiekantoren aangesloten bij de NVA is gematigd tevreden over de kwaliteit en de premiestelling van Pemba-producten van verzekeraars.

Dit blijkt onder meer uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NVA onder 256 assurantiekantoren die vorig jaar geen portefeuilles hebben aangekocht.
De NVA-kantoren verwachten bij ongeveer 10% van hun bedrijvenrelaties premiedempingsverzekeringen te kunnen sluiten met een gemiddelde jaarpremie van f 1.900. Het totale premievolume uit Pemba-producten waarvoor NVA-tussenpersonen bemiddelen, zou daardoor uitkomen op f 22,5 mln, aldus de standsorganisatie.
Inkomsten
De groei van de provisie-inkomsten uit assurantiën en financiële diensten handhaafde zich op het niveau van 1996 met gemiddeld 10,8% (10,9%). De provisies uit bemiddeling in schadeverzekeringen namen toe met gemiddeld 7% en dat is 1,3% minder dan in 1996. De inkomsten stegen bij 78% van bedrijven. De provisies uit levensverzekeringen groeiden met gemiddeld 9,2% en dat betekende een forse daling ten opzichte van het jaar 1996 met een groei van gemiddeld 13,3%. De stijging werd geconstateerd bij 74% van de bedrijven.
De provisies uit de hypotheekadvisering namen toe met gemiddeld 16,5% (26,8%). De groei werd gerealiseerd door 51% van de onderzochte assurantiekantoren. In 1996 sloten de kantoren in totaal 34.650 hypotheken. Per kantoor werd bemiddeld in 33 hypotheken met een totale omzet van f 5,9 mln.
Werkgelegenheid
De werkgelegenheid bij NVA-kantoren zou vorig jaar significant zijn toegenomen. Het aantal medewerkers steeg met 9% ten opzichte van 1996. In totaal zijn 1.500 medewerkers in dienst getreden bij 35% van de onderzochte bedrijven. De stijging was het grootst bij kantoren met een provisie-inkomen kleiner dan f 0,6 mln (9,9%) en tussen f 0,6 en f 1 mln (10,6%). Het aantal polissen steeg met gemiddeld 6,7% (5%) en het aantal cliënten met gemiddeld 6,2% (4,9%).
De kosten van de NVA-kantoren stegen gemiddeld met 6,1% (5,3%). Deze toename kwam voor rekening van 68% van de kantoren. De grootste kostenstijging werd geconstateerd bij kantoren met een provisie-inkomen van meer dan f 2,4 mln per jaar.
Ook het bedrijfsresultaat nam toe bij 68% van de kantoren. De gemiddelde toename was 13,5% (19,3%).

Reageer op dit artikel